Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • Ing. Jan Kubíček, Ph.D.
  • Ing. Iveta Bryjová

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství 

Popis technologie

V současné době není na trhu podobná aplikace pro analýzu tkáňových struktur z magnetické rezonance (MRI), z tohoto pohledu je vývoj v této oblasti perspektivní. Na každém radiodiagnostickém, angiografickém a ortopedickém pracovišti je nutné analyzovat data z MRI. MRI disponuje softwarovým vybavením pro vizualizaci a základní zpracování obrazových dat. Softwarové řešení vyvinuté na VŠB-TUO představuje inovativní metodu pro analýzu tkáňových povrchů, které jsou vyšetřovány v MRI. Ze standardních obrazů MRI jsou např. degenerativní změny na povrchu chrupavky v raném stádiu velmi obtížně rozpoznatelné. Barevné mapování povrchu jednoznačně identifikuje poškozené části na chrupavce. Toto specifické řešení výrazně zlepšuje diagnostické možnosti lékařů u artikulárních chrupavek. Metodu mapování tímto softwarem je možné využít v radiodiagnostických a ortopedických pracovištích.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

  • ochrana autorským právem software

Inovace/přínos

  • přesná lokace chondromalacie artikulárních chrupavek
  • snížení rizika špatné diagnózy a snížení časové náročnosti relevantní diagnózy
  • snížení nákladů na léčbu

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.