Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO VÍCEFÁZOVOU FLUIDNÍ SEPARACI ODPADNÍCH SMĚSÍ

Popis problému:

Dnešní doba je silně orientována na snížení uhlíkové stopy. Jedna z možností, jak uhlíkovou stopu snížit je zpětné využití odpadu, respektive využití separovaných druhotných surovin z odpadu.

Tým doc. Nečase z VŠB-TUO si je problémů s druhotným tříděním surovin vědom a zaměřil se na dokonalejší separaci surovin z odpadních sypkých směsí (pro zjednodušení si představme jako drť elektrických vodičů). Aby bylo možné využít druhotnou surovinu, je vyžadována maximální separace a maximální čistota jednotlivých složek odpadu (kov, plast atd.)

2022TECH005.jpg
20220225_102041.jpg

Popis technologie:

Vysoké míry čistoty jednotlivých složek odpadu je dosaženo vyvinutou technologií vícefázové fluidní separace umístěné do stavebnicové struktury. Stavebnicová struktura umožňuje nejen přizpůsobit požadavky na různé druhy separované složky, ale také eliminuje znečištění separovaného materiálu při procesu samotné separace. Díky speciální konstrukci, je zajištěna až 90% míra účinnosti separace odpadních směsí a nízká energetická náročnost tohoto procesu.

Všechny zmíněné přínosy umožní budoucímu obchodnímu partnerovi získat technologii, která přináší nesporné zlepšení a posouvá nabyvatele na výší míru konkurenceschopnosti.

ZAŘÍZENÍ PRO VÍCEFÁZOVOU FLUIDNÍ SEPARACI ODPADNÍCH SMĚSÍ
Inovace/přínos
  • Stavebnicová struktura přináší možnost přizpůsobení provozu
  • Eliminace znečištění prostředí v procesu separace
  • Vysoká účinnost separace převyšující konkurenci
  • Nízká energetická náročnost
Autoři
  • doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
  • prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
  • Ing. David Žurovec, Ph.D.
  • Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
  • Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.

Máte zájem o spolupráci?

Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o spolupráce nebo bližší informace? Kontaktujte nás.

Mohlo by vás zajímat

Pomáháme uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Poskytujeme služby pro podporu transferu technologií v oblastech ochrany průmyslového vlastnictví a komercializace.

TAČR