Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Naše univerzita se rozhodla přistoupit jako další české a evropské univerzity ke čtyřiceti principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Principy ukotvené v Chartě a Kodexu tvoří základ tzv. Strategie "HRS4R" – „Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti vědy“.

Od 30. 6. 2021 se naše univerzita může pyšnit prestižním označením HR Excellence in Research Award (zkráceně HR Award).

Udělení zmíněného ocenění HR Award je zárukou evropského standardu péče o zaměstnance, známkou podpory profesního rozvoje a snahy o neustálé zlepšování v této oblasti, dále s sebou přináší bonifikaci při získávání grantů a zvýšení prestiže a atraktivity na mezinárodní úrovni a s tím související lepší pozici při oslovování vědeckých pracovníků.

Přínos implementace „HRS4R“ strategie pro VŠB-TUO

  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.
  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků.
  • Zaručení transparentního výběrového řízení při náboru nových výzkumných pracovníků.
  • Zvýšení prestiže univerzity a její atraktivity pro výzkumné pracovníky.
  • Mezinárodní atraktivita a viditelnost.
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
  • Bonifikace v projektech u poskytovatelů dotací.

Získání toho ocenění předcházelo zpracování interní GAP analýzy, v rámci které jsme srovnali současnou praxi na univerzitě s principy Kodexu a Charty.

Byl vypracován Akční plán, kde jsou definovány dílčí aktivity, které povedou k naplnění principů zakotvených v Chartě a Kodexu.

Více informací o HR Award a procesu jejího získání naleznete na https://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/veda-se-spolecnosti-a-pro-spolecnost/informace/novinky/hr-award-excelence-lidskych-zdroju-ve-vyzkumu a https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r.

Pro potřeby zaslání elektronické zpětné vazby byl zřízen emailový contact-point. Prostřednictvím adresy , mohou zaměstnanci a studenti zaslat své nápady, komentáře a návrhy pro zlepšení.

HR Award

Jste náš nový zahraniční zaměstnanec? Potřebujete více praktických informací, které pro Vás mohou být během Vašeho pobytu v ČR užitečné? Podívejte se na brožurku Euraxess Contact point.

Potřebujete podpůrné služby pro zahraniční výzkumníky? Navštivte stránky kanceláře International Contact Point.

V rámci projektu Strategický rozvoj vědy a výzkumu na VŠB-TUO II CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014694, který je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská unie