Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Naše univerzita se rozhodla přistoupit jako další české a evropské univerzity ke čtyřiceti principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Pokud se nám podaří celý proces úspěšně dokončit, získá univerzita prestižní ocenění HR Award.

Udělení zmíněného ocenění HR Award bude zárukou evropského standardu péče o zaměstnance, známkou podpory profesního rozvoje a snahy o neustálé zlepšování v této oblasti, dále může s sebou přinést bonifikaci při získávání grantů a zvýšení prestiže a atraktivity na mezinárodní úrovni a s tím související lepší pozici při oslovování vědeckých pracovníků.

Více informací o HR Award a procesu jejího získání naleznete na https://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/veda-se-spolecnosti-a-pro-spolecnost/informace/novinky/hr-award-excelence-lidskych-zdroju-ve-vyzkumu a https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r.