Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Naše univerzita se rozhodla přistoupit jako další české a evropské univerzity ke čtyřiceti principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Od 30.6.2021 se naše univerzita může pyšnit prestižním označením „HR Excellence in research“ award.

Udělení zmíněného ocenění HR Award je zárukou evropského standardu péče o zaměstnance, známkou podpory profesního rozvoje a snahy o neustálé zlepšování v této oblasti, dále s sebou přináší bonifikaci při získávání grantů a zvýšení prestiže a atraktivity na mezinárodní úrovni a s tím související lepší pozici při oslovování vědeckých pracovníků.

Přínos implementace HR Award pro VŠB-TUO

  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.
  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků.
  • Zaručení transparentního výběrového řízení při náboru nových výzkumných pracovníků.
  • Zvýšení prestiže univerzity a její atraktivity pro výzkumné pracovníky.
  • Mezinárodní atraktivita a viditelnost.
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
  • Bonifikace v projektech u poskytovatelů dotací.

Více informací o HR Award a procesu jejího získání naleznete na https://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/veda-se-spolecnosti-a-pro-spolecnost/informace/novinky/hr-award-excelence-lidskych-zdroju-ve-vyzkumu a https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r.

Pro potřeby zaslání elektronické zpětné vazby byl zřízen emailový contact-point. Prostřednictvím adresy , mohou zaměstnanci a studenti zaslat své nápady, komentáře a návrhy pro zlepšení.

HR Award

Jste náš nový zahraniční zaměstnanec? Potřebujete více praktických informací, které pro Vás mohou být během Vašeho pobytu v ČR užitečné? Podívejte se na brožurku Euraxess Contact point.

Potřebujete podpůrné služby pro zahraniční výzkumníky? Navštivte stránky kanceláře International Contact Point.

V rámci projektu Strategický rozvoj vědy a výzkumu na VŠB-TUO II CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014694, který je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská unie