Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

1. Přednášky a cvičení

Obecně platí, že účast na přednáškách není povinná. Vyučující během nich ale vysvětlují důležité informace, které následně ve studijních materiálech nemusíte najít. Povinná, s maximálně 2 až 3 absencemi, je účast na seminářích a cvičeních, se kterých se pedagogovi vždy omluvte.

2. Zápočet

Zápočet je jedna z možností, jak jsou na univerzitách ukončovány předměty. Často je udělován za práci na cvičeních, průběžné testy nebo seminární práce. Ve většině případů však není tím posledním, co k ukončení předmětu potřebujete, je spíše vstupenkou ke zkoušce. Pro vykonání zápočtů je stanoven zápočtový týden.

3. Zkouška

Zkouška z daného předmětu je zpravidla, ovšem ne vždy, předcházena zápočtem. Ve chvíli, kdy splníte požadavky pro absolvování zkoušky (hotový zápočet, docházka). Ke zkoušce se přihlašujete přes systém EDISON. Zkoušky bývají písemné, ústní nebo kombinované (nejprve písemná, pak ústní část). Po úspěšném absolvování zkoušky máte předmět splněn a získáváte kredity. Tradičně je, pro zápočet, i zkoušku, nutný alespoň 51% bodový zisk.

4. Kredity

Kredity jsou ohodnocení, které dostáváte za úspěšně zvládnutou zkoušku či zápočet, ukončený předmět. Kredity určují také postup do dalšího semestru/ročníku. Na konci prvního semestru musíte mít alespoň 15 kreditů. Na konci prvního a na konci druhého semestru probíhá kontrola studia (= verifikace). Pro postup do dalšího akademického roku musíte mít kreditů minimálně 40, v součtu za tři roky studia musíte mít minimálně 180 kreditů. Pro postup do 3. ročníku musí mít student vše z 1. ročníku splněno a za 2. ročník musí mít min. 40 kreditů. Více informací najdete na studijním oddělení své fakulty.

5. Neúspěšně ukončený předmět

Nepovedlo se vám úspěšně ukončit předmět? Pozor, automaticky se vám zapíše do dalšího semestru následujícího akademického roku, kde se uskuteční jeho výuka. Pokud předmět ani tehdy nesplníte, máte možnost požádat o děkanský termín, nemusí vám ale být vyhověno a na VŠB-TUO skončíte.

6. Doučování

Máte s nějakým předmětem problém? Poproste o pomoc starší spolužáky nebo samotné pedagogy. Pokud bojujete s matematikou, fyzikou, anebo chemií, nezoufejte: VŠB-TUO nabízí v rámci těchto předmětů poradenská centra, kde vám pomohou a látku dovysvětlí.

7. Individuální studijní plán

Individuální studijní plán je uzpůsobení studia časovým možnostem studenta, obsahem i rozsahem je studium zachováno ve stejné míře jako v klasickém prezenčním studiu. Není stanoveno, kdo má nárok na individuální studijní plán, schválit vám jej ale musí děkan. Nejčastějšími důvody k individuálnímu studijnímu plánu jsou výjezd do zahraničí, dlouhodobé zdravotní problémy, sportovní reprezentace nebo například mateřská a rodičovská dovolená. Formuláře najdete v InNETu.

8. Přerušení studia

Studium může být přerušeno i opakovaně, povoluje ho děkan na základě písemné žádosti studenta. Minimální doba přerušení studia je jeden semestr, maximálně doba souvislého přerušení je jeden rok. S výjimkou závažných, zejména zdravotních důvodů můžete studium přerušit po úspěšném ukončení prvního semestru.

9. Poplatky za studium

VŠB-TUO je veřejnou vysokou školou, školné tedy při splnění standardní doby studia neplatíte. Pokud si ale studium prodloužíte, za studium budete platit. Pokud si studium prodloužíte maximálně o 12 měsíců, činí cena 12 000 korun, pokud si prodloužíte studium o více než 12 měsíců (maximálně 36 měsíců včetně), zaplatíte 18 000 korun, nad 36 měsíců pak 24 000 korun.

10. Mobility

Studovat na VŠB-TUO je super, ale není od věci vyzkoušet si také jiné, zahraniční systémy studia. Jakákoliv zkušenost navíc bude v budoucnu plusovým bodem ve vašem životopise, nemluvě o jazykové vybavenosti, která je v dnešní době už nutností. Využít můžete jak výjezd na studijní pobyt, tak i praktickou stáž. Studenti rádi využívají programu Erasmus+ nebo Stipendia VŠB-TUO. Délka studijního pobytu se pohybuje mezi třemi až dvanácti měsíci. Více na webu mobilit.

11. Ústřední knihovna VŠB-TUO a její pobočky na jednotlivých fakultách

„Vstup do knihovny nebude třeba,“ říkáte si? Věřte nebo ne, ale knihovnu během svého studia na naší univerzitě minimálně jedenkrát navštívíte, a to z důvodu půjčení skript a odborných knih pro vaše seminární a následně závěrečné práce. Všechny informace na webu zkrátka nenajdete. Knihovna ale není jen o knížkách – její zaměstnanci vám pomohou například s citacemi, zdroji a pořádají semináře a workshopy.

Přístup do knihovny si zařídíte přímo v Ústřední knihovně VŠB-TUO nebo jejích pobočkách na fakultách. Přístup ke skriptům, knihám či zajímavým publikacím tak máte zajištěn! Můžete si půjčit také elektronickou čtečku knih či skenovat a tisknout dokumenty. Více o naší knihovně najdete buď na jejím webu, nebo sociálních sítích.

12. Studentské organizace

Studentský život nutně nemusí být jen o čase stráveném na přednáškách a s nosem v knihách. Jeho důležitou součástí je i socializace, sbírání nových kontaktů a zejména zkušeností. Toto všechno nabízejí studentské organizace působící nejen na naší univerzitě. Ty rády přivítají mezi své členy aktivní lidi.

13. Práva a povinnosti

Ke studiu se vážou i legislativní dokumenty nebo vnitřní předpisy, jako jsou studijní a zkušební řády. Ty najdete na Úřední desce univerzity, kde se nachází také mnoho dalších dokumentů.