Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Program péče o talentované studenty (dále také jako „program PTS“) je realizován od roku 2016 jako součást projektu IRP-diverzita. Hlavním smyslem programu PTS je podchytit talentované studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia s mimořádným zájmem o obor a s tím související aktivity tak, aby se již během studia mohl rozvíjet odborný potenciál studentů a aby dobu strávenou studiem maximálně zúročili.

Dalším smyslem programu PTS je vychovávat kvalitně připravené absolventy jako potenciální uchazeče o doktorské studium. I z těchto důvodů se další podpora talentovaných studentů stala jedním z cílů Strategického záměru univerzity na období 2021-2027, konkrétně v rámci operačního cíle A2.2 jsou a budou podporováni talentovaní studenti, kterým univerzita dokáže nabídnout příležitosti pro jejich další rozvoj.