VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava

Potřebujete logo univerzity nebo fakulty? Kontaktujte oddělení Vztahy s veřejností.

Manuál jednotného vizuálního stylu

Chystáte propagační materiály s použitím symbolů VŠB-TUO a nechcete udělat chybu? Stáhněte si manuál vizuálního stylu s jasně definovanými pravidly pro použití.

Loga / znaky

USP

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

formát .jpg
formát .eps

HGF

Hornicko-geologická fakulta

formát .jpg
formát .eps

FMMI

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

formát .jpg
formát .eps

FS

Fakulta strojní

formát .jpg
formát .eps

EKF

Ekonomická fakulta

formát .jpg
formát .eps

FEI

Fakulta elektrotechniky a informatiky

formát .jpg
formát .eps

FAST

Fakulta stavební

formát .jpg
formát .eps

FBI

Fakulta bezpečnostního inženýrství

formát .jpg
formát .eps