Načítání obsahu...
<b>Přihláška</b>
Přihláška

Podejte si přihlášku a studujte technické nebo ekonomické obory na VŠB-TUO.

<p><b>GREEN LIGHT</b> Startup Show<br></p>

GREEN LIGHT Startup Show

Ve čtvrtek 12. dubna od 15:00 v aule VŠB-TUO

<p><b>Podmínky přijetí ke studiu</b><br></p>

Podmínky přijetí ke studiu

Pravidla přijímacího řízení jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých fakult.

<b>Motivační stipendia</b> pro prváky
Motivační stipendia pro prváky

Studenti prvních ročníků mohou v tomto akademickém roce poprvé získat nová stipendia Moravskoslezského kraje.

<p><b>Dej krev s FEI</b>, budeš nej<br></p>

Dej krev s FEI, budeš nej

20. - 23. března, Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava

Slavnostní zasedání <b>Vědecké rady VŠB-TUO</b>
Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠB-TUO

28. března 2018 v 10:00 v aule VŠB-TUO

Studujte u nás

Vyberte si z bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů.

Zjistěte více
Jsem student

Podívejte se na přehled informací, které se vám v průběhu studia mohou hodit.

Zjistěte více
Kontakty

Ať už hledáte studijní oddělení, důležité kontakty nebo mapy areálů.

Zjistěte více

Jsme VŠB – Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má za sebou více než 165 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

Jsme VŠB – Technická univerzita Ostrava
{tabCaption}

Hornicko-geologická fakulta

Hornicko-geologická fakulta jedinečným způsobem propojuje přírodní vědy s technickými a ekonomickými oblastmi studia, s historií sahající až do roku 1716 a se založením jedné z nejstarších báňských vysokých škol v Evropě. V současné době více než 4000 studentů studuje v oblastech od geologie a geoinformatiky až po hornictví a environmentální vědy. Fakulta aktivně spolupracuje s mnoha českými a zahraničními univerzitami, výzkumnými institucemi a společnostmi. Multi-disciplinární přístup je zřejmý z charakteristiky výzkumu a vzdělávání, kde studijní rámec podporuje praktické aplikace a klade důraz na kreativní a inovativní přístup ve vzdělávání a v oblasti vědy a výzkumu.

Hornicko-geologická fakulta

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství má počátek již u založení univerzity v roce 1849, kdy byla nedílnou součástí tehdejší odbornosti v hornictví a hutnictví a vysoce rozvinutého místního průmyslu. Již po více než 60 let fakulta poskytuje vysoce vzdělané absolventy v oblasti metalurgického průmyslu, a také v materiálovém inženýrství, chemických technologiích, tepelné technice a průmyslové keramice, ekonomice a řízení v metalurgii, řízení kvality, automatizaci a řízení průmyslových systémů a ochraně životního prostředí. Fakulta provádí základní i aplikovaný výzkum a je spolehlivým partnerem širokému spektru průmyslových odvětví v konzultační i výzkumné oblasti.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Fakulta strojní

Fakulta strojní byla založena před více než 60 lety se zaměřením na stroje a zařízení pro hornický a hutnický průmysl. Díky rychlému rozvoji průmyslové výroby a potřeb společnosti nabízí nyní tato fakulta široké spektrum oborů ve vzdělávání a ve vědě a výzkumu. Její výzkum je zaměřený mimo jiné na oblasti mechanické technologie, kontrolních systémů, robotiky nebo strojů a jejich designu. Fakulta strojní je spolehlivým partnerem regionálního automobilového průmyslu a také jiných průmyslových odvětví, se kterými spolupracuje s cílem posílení průmyslových inovací prostřednictvím aplikovaného výzkumu. Fakulta strojní také poskytuje příležitosti k praxi prostřednictvím stáží.

Fakulta strojní

Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta je jednou z největších ekonomických fakult v České republice s přibližně 5000 studenty v denním a kombinovaném studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Fakulta nabízí široké spektrum studijních příležitostí ve spolupráci s mnoha mezinárodními partnery. Studenti mají možnost strávit část studia v zahraničí, ať už v rámci programu Erasmus+, nebo také v rámci programů Double Degree. Fakulta také nabízí studijní program MBA ve spojení s John Moores University v Liverpoolu. Ekonomická fakulta se nachází v atraktivní lokalitě na břehu řeky přímo v centru Ostravy a mezi jinými zde studují studenti z Turecka, Číny a Vietnamu.

Ekonomická fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky je již od svého založení v roce 1991 důležitým partnerem v úspěšné transformaci průmyslové ekonomiky regionu. Fakulta úzce spolupracuje s firemní sférou, a to jak na úrovni výzkumné, tak na úrovni studijní v podobě absolvování studentských stáží, neboť možnost stáže během studia znamená efektivní propojení teoretického a praktického vzdělání. Zájem o absolventy je nejenom z řad českých IT společností a podniků z oblasti automobilového průmyslu, ale také ze zahraničí. V kampusu se nachází Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, které studentům fakulty nabízí unikátní příležitosti pro výzkum a pro jeho aplikaci do praxe.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta stavební

Fakulta stavební provádí výzkum a poskytuje všeobecné vzdělávání v oblastech, které se týkají stavebního inženýrství, výstavby a architektury. Současně fakulta nabízí studium ve specializacích, které čerpají z odbornosti získané z potřeb regionu s vysokou koncentrací důlního a těžkého průmyslu. Absolventi Fakulty stavební jsou vyhledávanými odborníky na pozice inženýrů a architektů ve stavebnictví a v příbuzných oborech, v architektonických firmách, na stavebních úřadech a v jiných organizacích.  Fakulta nabízí denní i kombinovanou formu studia v 10 studijních oblastech, výzkum pak směřuje k průmyslovým aktivitám, produkci stavebního materiálu nebo také ke geotechnice.

Fakulta stavební

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Fakulta bezpečnostního inženýrství je svým zaměřením unikátní vzdělávací a vědecko-výzkumné pracoviště. Zabývá se aktuálními bezpečnostními hrozbami, které souvisí s problematikou požárů, výbuchů, pracovních úrazů, průmyslových havárií, katastrofami, životním prostředím i úmyslnými trestnými činy. Aktuálními trendy je zapojení do oblasti nanobezpečnosti a resilience. Komplexní znalosti v bezpečnosti rozvíjejí studenti v nových laboratořích, v mezinárodních týmech s využitím simulačního fakultního pracoviště a na studijních pobytech. Fakulta úzce spolupracuje s hasiči, policií, celní správou, zpravodajskými službami, samosprávou a průmyslovými podniky, kde mohou absolventi následně získat zajímavé pracovní pozice. Zábava a požární sport jsou součásti studentského života na fakultě.

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Univerzitní studijní programy

Provázanost mezi obory vědy a inženýrství se v průběhu let zvýšila, a proto se organizační struktura vzdělávání na VŠB-TUO uzpůsobila tak, aby vyhověla skutečným potřebám výzkumu i průmyslu. Univerzitní studijní programy zajišťují výuku ve spolupráci s fakultami a výzkumnými institucemi VŠB-TUO a poskytují vzdělávání na úrovni bakalářské, navazující magisterské i doktorské a to v několika oblastech. Program Aplikované vědy a technologie připravuje studenty především pro dalším studium oborů Technologie procesů v energetice nebo Výpočetní vědy. Zájemci si také mohou vybrat studium Mechatroniky, se kterou se uplatní například v automobilovém průmyslu, rychle se rozvíjejícího oboru Nanotechnologie nebo Fyziky.

Univerzitní studijní programy

Novinky

Studentská soutěž na téma Změna interiérů Menzy 5

Studentská soutěž na téma Změna interiérů Menzy 5

02. 03. 2018

Soutěž se vyhlašuje pro jednotlivce i kolektivy.

VŠB-TUO přivítala nové zahraniční studenty

VŠB-TUO přivítala nové zahraniční studenty

14. 02. 2018

Do letního semestru jsme přivítali na 200 nových zahraničních studentů.

Studuj techniku a získej stipendium až 32 000 Kč

Studuj techniku a získej stipendium až 32 000 Kč

23. 06. 2017

Studuj techniku nebo ekonomii a těš se na mimořádné prospěchové stipendium už za zimní semestr.

Kalendář akcí

Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠB-TUO
Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠB-TUO

Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠB-TUO

28. 3. 2018, 10:00 - 12:00
Hackathon 8 - Sociální sítě
Hackathon 8 - Sociální sítě

Hackathon 8 - Sociální sítě

6. 4. 2018, 12:00 - 7. 4. 2018, 12:00
Mineralogické setkání
Mineralogické setkání

Mineralogické setkání

7. 4. 2018, 9:00 - 14:30

Zajímavosti

22bře
Prof. Danihelka z Fakulty bezpečnostního inženýrství @vsbtuo právě teď v Devadesátce na...
22bře
Fajna dilna je společný projekt řemeslného inkubátoru naší univerzity, města Ostravy a...
21bře
Naši futsalisté vyhráli po dlouhých 12 letech 2. ligu. Gratulujeme!
"Čekání to bylo...
20bře
S kampaní Dej KREV s FEI budeš NEJ se do náboru nejen nových dárců pustila Fakulta...
19bře
RT @TACR_cz: O program #ETA je velký zájem. Proto jsme s @vsbtuo připravili dodatečné...
19bře
Už zítra proběhne další krevní výzva - Dej KREV s FEI budeš NEJ! Odběry provádí...
16bře
Projektuj, rozhoduj, vytvářej, stavěj... a hlavně studuj Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava.
16bře
Jarní úklid? Ideální M/moment vytřídit šatník!

I když to venku na jaro moc nevypadá,...
15bře
Jsi tak trochu napřed? To my taky. Rozvíjej své nápady tam, kde tě pochopí. Jdi na...
15bře
Poznání = zábava?
I to je jarní příměstský tábor pro děti zaměstnanců @vsbtuo....
15bře
Snažíme se ve spolupráci s čínskou Hebei GEO University zvýšit povědomí o kulturních a...
14bře
Jsi tak trochu napřed? To my taky. Rozvíjej své nápady tam, kde tě pochopí. Jdi na...
14bře
V karuselu na Rektorátu @vsbtuo se točí díla studentů Uměleckého slévárenství....
13bře
Ač je dneska na univerzitě studijní volno, aula praská ve švech. Přijďte se podívat na...
13bře
"Když jste na dně, je to ten nejlepší odrazový můstek", říká @rostyags Rostya Gordon...
13bře
Veletrh Kariéra Plus. Více než stovka firem a tisíce zájemců o práci. Patříte mezi ně?...
12bře
Míchačka - to je studentská párty a soutěžní klání zaměřené na prezentaci oborů na...
12bře
RT @UniversitasCZ: Školy zvýšení příspěvku na stipendia doktorandů vítají, zároveň...
12bře
Další Krevní výzva.
Nový děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství.
Orientation Days.
9bře
Vyšlo nové číslo časopisu Akademik. Vyzvedněte si časopis na chodbě, stáhněte v PDF...
8bře
Březnová výstava "Život v krajině staletých dubů" v univerzitní galerii představuje na...
7bře
Na Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava vznikla zcela nová metoda a...
6bře
Za 14 dní se uskuteční další krevní výzva, tentokráte pod patronací Fakulta...
5bře
Pokud k nám míříte autem, připravte se na dopravní komplikace. Z důvodu rekonstrukce...
2bře
Rychlonohá studentka Martina Pekrová z Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB -TUO...
1bře
Z terénního šetření mezi 12 fakultami vysokých škol vyplynulo, že se nejvíce studentů...
28úno
Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava má nové webové stránky. Obsah byl revidován a...
27úno
Designér virtuální reality? Vyberte si svou pozici na veletrhu práce pro studenty Kariéra...
26úno
4 studenti se rozhodli strávit 5 měsíců studiem na univerzitě v Bangkoku. Zuzka studuje...
23úno
Start-up firmy jsou nositelem inovativních podnikatelských nápadů, na trhu jich ale uspěje...
22úno
Studenti z Fakulta strojní VŠB–Technická univerzita Ostrava využívají při výuce nové...
21úno
Younie - nové jméno pro studentskou organizaci, která dotváří studentský život na dvou...
20úno
Nejmladší fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB -TUO má nové vedení. V...
19úno
Nabídku služeb našeho Kariérního centra najdete na: www.vsb.cz/kariernicentrum
16úno
VŠB-TUO přivítá ve svých učebnách v novém semestru na 200 zahraničních studentů,...
"Nechejte se pohltit studiem techniky v Ostravě a prožijte studentský život v jednom z nej kampusů ve střední Evropě."