Načítání obsahu...
<b>Přihláška</b>
Přihláška

Podejte si přihlášku a studujte technické nebo ekonomické obory na VŠB-TUO.

<p><b>Podmínky přijetí ke studiu</b><br></p>

Podmínky přijetí ke studiu

Pravidla přijímacího řízení jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých fakult.

<b>Motivační stipendia</b> pro prváky
Motivační stipendia pro prváky

Studenti prvních ročníků mohou v získat stipendia Moravskoslezského kraje.

<b>International Summer School 2018</b><br><p><br></p>
International Summer School 2018


9. - 27. července

<p id="viewns_Z7_C9BEAIU20GGQE02RPHTP5E10O4_:form1:j_id_jsp_1584446681_9">VŠB-TUO<b> Konfuciova třída</b></p><p>&nbsp;<br></p>

VŠB-TUO Konfuciova třída

 

Nové centrum výuky čínského jazyka a kultury.

Studujte u nás

Vyberte si z bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů.

Zjistěte více
Jsem student

Podívejte se na přehled informací, které se vám v průběhu studia mohou hodit.

Zjistěte více
Kontakty

Ať už hledáte studijní oddělení, důležité kontakty nebo mapy areálů.

Zjistěte více

Jsme VŠB – Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má za sebou více než 165 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

Jsme VŠB – Technická univerzita Ostrava
{tabCaption}

Hornicko-geologická fakulta

Hornicko-geologická fakulta jedinečným způsobem propojuje přírodní vědy s technickými a ekonomickými oblastmi studia, s historií sahající až do roku 1716 a se založením jedné z nejstarších báňských vysokých škol v Evropě. V současné době více než 4000 studentů studuje v oblastech od geologie a geoinformatiky až po hornictví a environmentální vědy. Fakulta aktivně spolupracuje s mnoha českými a zahraničními univerzitami, výzkumnými institucemi a společnostmi. Multi-disciplinární přístup je zřejmý z charakteristiky výzkumu a vzdělávání, kde studijní rámec podporuje praktické aplikace a klade důraz na kreativní a inovativní přístup ve vzdělávání a v oblasti vědy a výzkumu.

Hornicko-geologická fakulta

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství má počátek již u založení univerzity v roce 1849, kdy byla nedílnou součástí tehdejší odbornosti v hornictví a hutnictví a vysoce rozvinutého místního průmyslu. Již po více než 60 let fakulta poskytuje vysoce vzdělané absolventy v oblasti metalurgického průmyslu, a také v materiálovém inženýrství, chemických technologiích, tepelné technice a průmyslové keramice, ekonomice a řízení v metalurgii, řízení kvality, automatizaci a řízení průmyslových systémů a ochraně životního prostředí. Fakulta provádí základní i aplikovaný výzkum a je spolehlivým partnerem širokému spektru průmyslových odvětví v konzultační i výzkumné oblasti.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Fakulta strojní

Fakulta strojní byla založena před více než 60 lety se zaměřením na stroje a zařízení pro hornický a hutnický průmysl. Díky rychlému rozvoji průmyslové výroby a potřeb společnosti nabízí nyní tato fakulta široké spektrum oborů ve vzdělávání a ve vědě a výzkumu. Její výzkum je zaměřený mimo jiné na oblasti mechanické technologie, kontrolních systémů, robotiky nebo strojů a jejich designu. Fakulta strojní je spolehlivým partnerem regionálního automobilového průmyslu a také jiných průmyslových odvětví, se kterými spolupracuje s cílem posílení průmyslových inovací prostřednictvím aplikovaného výzkumu. Fakulta strojní také poskytuje příležitosti k praxi prostřednictvím stáží.

Fakulta strojní

Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta je jednou z největších ekonomických fakult v České republice s přibližně 5000 studenty v denním a kombinovaném studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Fakulta nabízí široké spektrum studijních příležitostí ve spolupráci s mnoha mezinárodními partnery. Studenti mají možnost strávit část studia v zahraničí, ať už v rámci programu Erasmus+, nebo také v rámci programů Double Degree. Fakulta také nabízí studijní program MBA ve spojení s John Moores University v Liverpoolu. Ekonomická fakulta se nachází v atraktivní lokalitě na břehu řeky přímo v centru Ostravy a mezi jinými zde studují studenti z Turecka, Číny a Vietnamu.

Ekonomická fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky je již od svého založení v roce 1991 důležitým partnerem v úspěšné transformaci průmyslové ekonomiky regionu. Fakulta úzce spolupracuje s firemní sférou, a to jak na úrovni výzkumné, tak na úrovni studijní v podobě absolvování studentských stáží, neboť možnost stáže během studia znamená efektivní propojení teoretického a praktického vzdělání. Zájem o absolventy je nejenom z řad českých IT společností a podniků z oblasti automobilového průmyslu, ale také ze zahraničí. V kampusu se nachází Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, které studentům fakulty nabízí unikátní příležitosti pro výzkum a pro jeho aplikaci do praxe.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta stavební

Fakulta stavební provádí výzkum a poskytuje všeobecné vzdělávání v oblastech, které se týkají stavebního inženýrství, výstavby a architektury. Současně fakulta nabízí studium ve specializacích, které čerpají z odbornosti získané z potřeb regionu s vysokou koncentrací důlního a těžkého průmyslu. Absolventi Fakulty stavební jsou vyhledávanými odborníky na pozice inženýrů a architektů ve stavebnictví a v příbuzných oborech, v architektonických firmách, na stavebních úřadech a v jiných organizacích.  Fakulta nabízí denní i kombinovanou formu studia v 10 studijních oblastech, výzkum pak směřuje k průmyslovým aktivitám, produkci stavebního materiálu nebo také ke geotechnice.

Fakulta stavební

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Fakulta bezpečnostního inženýrství je svým zaměřením unikátní vzdělávací a vědecko-výzkumné pracoviště. Zabývá se aktuálními bezpečnostními hrozbami, které souvisí s problematikou požárů, výbuchů, pracovních úrazů, průmyslových havárií, katastrofami, životním prostředím i úmyslnými trestnými činy. Aktuálními trendy je zapojení do oblasti nanobezpečnosti a resilience. Komplexní znalosti v bezpečnosti rozvíjejí studenti v nových laboratořích, v mezinárodních týmech s využitím simulačního fakultního pracoviště a na studijních pobytech. Fakulta úzce spolupracuje s hasiči, policií, celní správou, zpravodajskými službami, samosprávou a průmyslovými podniky, kde mohou absolventi následně získat zajímavé pracovní pozice. Zábava a požární sport jsou součásti studentského života na fakultě.

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Univerzitní studijní programy

Provázanost mezi obory vědy a inženýrství se v průběhu let zvýšila, a proto se organizační struktura vzdělávání na VŠB-TUO uzpůsobila tak, aby vyhověla skutečným potřebám výzkumu i průmyslu. Univerzitní studijní programy zajišťují výuku ve spolupráci s fakultami a výzkumnými institucemi VŠB-TUO a poskytují vzdělávání na úrovni bakalářské, navazující magisterské i doktorské a to v několika oblastech. Program Aplikované vědy a technologie připravuje studenty především pro dalším studium oborů Technologie procesů v energetice nebo Výpočetní vědy. Zájemci si také mohou vybrat studium Mechatroniky, se kterou se uplatní například v automobilovém průmyslu, rychle se rozvíjejícího oboru Nanotechnologie nebo Fyziky.

Univerzitní studijní programy

Novinky

Cena Siemens 2018

Cena Siemens 2018

25. 05. 2018

Společnost Siemens, s.r.o. vyhlásila již 21. ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense.

Čerpejte výhody v absolventské síti Alumni

Čerpejte výhody v absolventské síti Alumni

14. 05. 2018

Jste absolventy VŠB-TUO? A chtěli byste i po úspěšném ukončení studia zůstat ve středu dění univerzity a čerpat výhody s tím spojené? Pak je absolventská síť Alumni právě pro vás!

Podejte si přihlášku, studujte a získejte stipendium až 32 000 Kč

Podejte si přihlášku, studujte a získejte stipendium až 32 000 Kč

13. 04. 2018

Studujte techniku nebo ekonomii a těšte se na mimořádné prospěchové stipendium.

Kalendář akcí

Celostátní sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků
Celostátní sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků

Celostátní sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků

4. 6. 2018 - 6. 6. 2018
Voda: živel potřebný i nevyzpytatelný
Voda: živel potřebný i nevyzpytatelný

Voda: živel potřebný i nevyzpytatelný

13. 6. 2018, 17:30
International Summer School 2018
International Summer School 2018

International Summer School 2018

9. 7. 2018 - 27. 7. 2018

Zajímavosti

25kvě
Dnes začíná platit nové evropské nařízení pro nakládání s osobními údaji. Jak se...
24kvě
Učebny jsou prázdné, za to na chodbách postávají nervozní hloučky studentů - je čas...
24kvě
RT @UniversitasCZ: Jméno, příjmení, rodné číslo, ale i datum imatrikulace, informace o...
24kvě
RT @UniversitasCZ: Česká věda zaostává, a pokud se něco rychle nezmění, do několika let...
23kvě
Jaký byl letošní Majáles Ostrava? Podívejte se na fotky.
22kvě
Rektor univerzity prof. Václav Snášel po dlouhém zvažování rozhodl o přesídlení...
21kvě
Dnes začíná zkouškové období letního semestru. Učíte se raději v noci nebo přes den?
18kvě
Majálesový průvod je tradiční akce, téma letošního průvodu je Vzhůru do pohádky....
18kvě
RT @EduardPalisek: Excellent habilitation presentation of Dr. Jana Kukutschova from Faculty of...
17kvě
Zlatá medaile za řešení v oblasti výtahové techniky putuje na Fakulta strojní...
17kvě
RT @CoE_CERIDES: Dr Marek Smetana from @vsbtuo visits @CoE_CERIDES this week. Lots of...
16kvě
V květnu bude udělen titul profesorky Nadě Rapantové z Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava....
15kvě
Jaké jsou důvody špatného stavu některých komunikací? Vysvětluje v článku Denisa...
14kvě
Dnešním dnem zahajuje nová minibusová linka č. 90, která bude jezdit na trase od zastávky...
14kvě
Natáčíme nove záběry do propagačního videa o univerzitě. #srdcembanska...
11kvě
Slavnostním odhalením vyvrcholila stavba nového prototypu formule - už čtvrtého v...
10kvě
Dnes odhalíme nový prototyp studentské formule VECTOR 04. Pokud nemůžete být přímo v...
9kvě
V květnu bude udělen titul profesor Robertu Čepovi z Fakulta strojní VŠB–Technická...
8kvě
V kompresorovně Landek parku se konal už 129. ročník přijímání absolventů...
7kvě
Semestr se pomalu blíží ke konci, ale ani v létě nepřestáváme učit. V červenci...
5kvě
RT @Ostravska_Uni: Minulý týden proběhla společná beseda @Ostravska_Uni, @vsbtuo, a...
4kvě
Už máte lístek na Majáles Ostrava?
3kvě
S čím v létě vyrazí tým Formula Student, VSB - TU Ostrava, Czech Republic na okruh?...
2kvě
V květnu bude udělen titul profesor Tomáši Tichému z Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava....
1kvě
Jak slavíte První máj? Přejeme krásný svátek zamilovaných!
30dub
V květnu je v univerzitní galerii k vidění výstava prací žáků Střední školy...
27dub
Už přes 1000 odběratelů nás sleduje na YouTube kanále univerzity. Přidej se taky!...
27dub
Ostravské ovzduší. Právě teď začíná přednáška s vědci @vsbtuo a @Ostravska_Uni v...
26dub
Dnes jsou učebny i laboratoře prázdné, zato vnitřní i venkovní sportoviště univerzity...
26dub
Dneska probíhal na VŠB - Technické univerzitě Ostrava sportovní den. https://t.co/igHk0xUPoh
26dub
RT @inkubatorvsb: 12.-13. 5. proběhne v Centru podpory inovací intenzivní workshop pro...
25dub
Majáles Ostrava - to nejsou jen vystoupení kapel a DJů, ale spousta doprovodných akcí k...
25dub
Doktor Jiří Bílek z VŠB-TUO vystoupí v rámci diskuze k ostravskému ovzduší v Centru...
24dub
Fakulta Metalurgie a Materiálového Inženýrství |VŠB - TU Ostrava| nabízí studijní...
"Nechejte se pohltit studiem techniky v Ostravě a prožijte studentský život v jednom z nej kampusů ve střední Evropě."