Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi doktorského studia jsou perfektně připraveni zvládat nejnáročnější úkoly aplikované vědy i praxe. Předpokladem přijetí je ukončené magisterské studium ve stejném nebo příbuzném oboru.

O doktorském studiu

  1. Má standardní délku čtyři roky studia.
  2. Je určeno pro absolventy magisterského studijního programu.
  3. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.
  4. Absolventi získávají akademický titul doktor (Ph.D.) a jsou připraveni na vědeckou kariéru.
O doktorském studiu