Sociální média

Univerzita

fb yt ln gp tw in
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava dot dot dot dot dot dot
Alumni absolventi VŠB-TUO dot dot dot      
Ústřední knihovna VŠB - TU Ostrava dot          
IT4Innovations dot   dot   dot  
Podnikatelský inkubátor dot       dot  
Zlepši si techniku dot dot     dot  
Planetárium Ostrava dot dot        
Geologický pavilon prof. F. Pošepného dot          
Centrum informačních technologií dot          

Fakulty

fb yt ln gp tw in
Hornicko-geologická fakulta dot dot        
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství dot dot   dot   dot
Fakulta strojní dot dot   dot   dot
Ekonomická fakulta dot dot dot      
Fakulta elektrotechniky a informatiky dot          
Fakulta stavební dot dot        
Fakulta bezpečnostního inženýrství dot          

Studentský život

fb yt ln gp tw in
4student.cz dot          
Studentská komora Akademického senátu dot          
Stavovská unie studentů Ostrava dot dot dot   dot dot
První pomoc prvákům VŠB-TUO dot          
Báňská fotbalová liga VŠB-TUO dot dot        
Sokolská 33 dot dot     dot  
Majáles Ostrava dot       dot dot
Vrtule dot          
Rádio kolej dot          
Vysokoškolské katolické hnutí Ostrava dot          
Veslování na báňské dot          
Časopis UNDERGROUND dot       dot  
IAESTE VŠB-TU Ostrava dot          
Akademický pěvecký sbor dot          
Apple Juice meeting dot          
Exchange Student Club VSB - TU Ostrava dot       dot  
Sportovní kurzy KTVS VŠB - TU Ostrava dot          
Studentská komora akademického senátu FBI VŠB - TU Ostrava dot          
Kariéra PLUS dot          
Formula Student dot       dot dot
Students for Automotive dot          
StudentCar dot          

Pracoviště a projekty

fb yt ln gp tw in
Institut dopravy dot          
Katedra automatizační techniky a řízení dot          
Katedra robotiky dot dot        
Katedra energetiky dot dot        
Systémové inženýrství EKF Ostrava dot          
Institut geoinformatiky dot          
Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii dot          
Katedra učitelství odborných předmětů dot          
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství dot          
Národohospodáři Ostrava dot          
Katedra telekomunikační techniky dot          
Katedra informatiky dot          
Katedra architektury dot          
Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie dot          
Ústav letecké dopravy dot          
Aplikovaná fyzika dot          
Postdoci dot          
Advances in Electrical and Electronic Engineering dot          


© 2017 VŠB-TU Ostrava