Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • Ing. Daniel Gelnar, Ph.D.
  • prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
  • prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D.
  • prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
  • doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D. 

Popis problému

Každý materiál, aby mohl být správně využit (ve výrobním procesu, vývoji, výzkumu, při skladování, přepravě atp.), potřebuje mít zajištěnou specifikaci vlastností. U partikulárních materiálů jsou to zejména mechanicko-fyzikální veličiny jako např.: vnější tření, vnitřní tření, granulometrie aj. Současně využívané metody/zařízení jsou nepřesné a nevyužívají možnost validace a srovnání s diskrétními výpočetními metodami. Pro umožnění posunu vědeckého poznání v oblasti partikulárních hmot jsou přesné výsledky nutnou podmínkou.

Popis technologie

Způsob měření pomocí námi vyvinutého validačního zařízení zahrnuje softwarové řešení a fyzický mechanismus. Zařízení se skládá z nosníku, kontrastní stěny, svislého nosníku, sběrné nádoby, manipulačního mechanismu a pohonu. Naměřené hodnoty pomocí validačního zařízení se porovnávají se softwarově generovanými hodnotami. Po tomto srovnání se koriguje výpočet vstupních hodnot. Provádí se tolik iterací včetně korekcí dokud se hodnoty neblíží naměřeným hodnotám.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

  • technologie chráněna patentem v ČR a průmyslovým vzorem

Inovace/přínos

  • Přesnost měření parametrů partikulární hmoty
  • Vytváření elektronických materiálových knihoven
  • Validace a kalibrace s výpočetní metodou diskrétních prvků

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.