Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
  • Ing. Jakub Jaroš
  • Ing. Martin Papeš
  • Ing. Andrej Líner
  • Ing. David Hrubý
  • Bc. Vladimíra Rašnerová

Popis technologie

V současné době jsou na trhu dostupná řešení, která umožňují monitorování změn u stavebních struktur nebo různých vedení. Majoritně se jedná o bodové senzory a jejich nabídka je značně omezená. Ještě více je nabídka omezená u distribuovaných systémů, které umožňují kontinuální měření po celé délce měřené konstrukce. I když tyto systémy v omezeném množství dostupné jsou, tak jsou pro většinu zákazníků nepoužitelné, protože k daným zařízením nejsou dostupná kompletní řešení pro různé aplikace. Výhodou naší technologie je možnost kontinuálního měření po celé délce optického kabelu, což odstraňuje nutnost montáže velkého množství bodových senzorů, které jsou nahrazovány jediným kabelem. Z tohoto důvodu se monitoring změn stavebních struktur v konečném důsledku zjednodušuje a rovněž klesá i finanční náročnost. Další nespornou výhodou tohoto systému je možnost lokalizace poruchy, resp. deformace s přesností na jeden metr. Technologie nalezne uplatnění ve velkém množství stavebních aplikací (liniové stavby, rozsáhle areály, poddolovaná území, území s pohybem horniny atd.)

Inovace/přínos

  • kontinuální liniové měření
  • snížení ceny řešení oproti stávajícím systémům měření (bodové měření)
  • odolnost vůči ovlivnění elektromagnetickým prostředím
  • snížení ceny rozvodu elektroinstalace

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.