Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.
  • Ing. Michael Fridrich
  • Ing. Michal Kostelansky
  • Ing. Emil Bednár
  • Ing. Petr Koudelka, Ph.D.

Popis problému

V současné době jsou ostří střihacích strojů vyměňovány po určitých cyklech střihů, aniž by byla známa informace o tom, zda je nůž vyměněn příliš brzo nebo příliš pozdě. Brzká výměna přináší firmě zvýšené finanční náklady z důvodu neefektivního využití životnosti řezných nástrojů a s tím související následné  komplikace. Pozdní výměna zvyšuje riziko produkce zmetkových výrobků nebo poškození střihacího mechanismu. Velké množství zmetkových výrobků důsledkem poškození ostří nebo střihacího stroje sebou nese jejich vyřazení a další výdaje na výrobu nových produktů, případně v případě nedostatečné kontroly také další náklady na nepříjemné reklamační řízení. Oba případy výměny pozdní či brzká jsou doprovázeny zbytečně vynaloženými finančními prostředky.

Popis technologie

Konstrukce snímače byla ověřena jak v laboratorních podmínkách (deformační a teplotní testy), tak v reálném provozu na stroji, který stříhal ocelové pásoviny pro výrobu kolejnic k automobilovým sedadlům. Výsledky měření ukazují srovnatelnou citlivost vyvinutého optovláknového snímače na vibrace vůči průmyslovým akcelerometrům, jejichž pořizovací cena společně s vyhodnocovací jednotkou je několikanásobně vyšší než v případě optovláknových vibračních snímačů s Braggovskými vlákny. Vyvinutý optovláknový snímač je možné realizovat ve variantě jednoosého nebo dvouosého akcelerometru a skládá se ze základny, odnímatelných deformačních elementů s Braggovskými vlákny a pouzdrem pro ochranu citlivých prvků ve snímači.

Inovace/přínos

  • Kontrola stavu ostří řezných nástrojů pomocí optovláknových technologií
  • Optimalizace životnosti řezných nástrojů
  • Snížení finančních nákladů na výrobu produktů

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.