Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • Ing. David Fojtík, Ph.D.
  • Ing. Petr Podešva

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení

Popis technologie

Vlivem dlouhodobého provozu jaderných elektráren potažmo jednotlivých reaktorů dochází k postupnému zanášení clon magnetitem, čímž se snižuje vnitřní průměr (světlost). Důsledkem jsou teplotní diference okolo palivových tyčí až v řádu několika °C. Tyto diference pak nedovolují používat palivové tyče v plném rozsahu výkonu.

Tato situace trápí provozovatele reaktorů, již hledají vhodná řešení. Jelikož zjištěné teplotní diference mohou být zapříčiněny i jinými vlivy (např. palivem, termočlánky apod.), vzniká v první řadě poptávka po účinné metodě měření světlosti clon.

Výzkumníci z VŠB-TUO vyvinuli metodu a zařízení, které umožní sledovat a ověřovat clony jaderných reaktorů i za tak obtížných podmínek, které panují v systémech u jaderného reaktoru. Zařízení umožní efektivnější provoz jaderného reaktoru a eliminuje případné negativní vlivy spojené se zanesením clon.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

  • technologie je chráněna užitným vzorem v ČR
  • technologie má podanou patentovou přihlášku v ČR

Inovace/přínos

  • Časově úspornější řešení
  • Automatické měření oproti mechanickému dosud užívanému
  • Unikátní SW pro vyhodnocování dat

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.