Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • Ing. Ekaterina Graková, Ph.D.
  • Ing. Nikos Kotupas
  • Ing. Mgr. Michal Krumnikl, Ph.D.
  • Ing. Jiří Hanzelka
  • Ing. Jan Křenek

Popis technologie

VŠB-TUO vyvinula komplexní systém, který poskytne municipalitám a svozovým společnostem detailní a okamžité informace o naplněnosti odpadních kontejnerů. Tyto informace získají svozové společnosti buď pomocí senzorů umístěných v kontejnerech nebo díky mobilní aplikaci určené pro občany i zaměstnance služeb.

Ačkoliv podobná řešení ve světě již vznikají, toto se liší využitím nejen senzorů, ale počítá také se zapojením občanům. Pro střední město (50 tis. kontejnerů na odpady) mohou uspořené finanční prostředky znamenat úsporu desítek miliónů korun ročně.

Získané informace mohou posloužit k dynamickému dennímu plánování optimálních svozových tras, které dokáží rychle reagovat na přeplněné nebo vandaly poničené kontejnery. Zároveň umožní svozovým společnostem vytvářet motivační programy na úrovni např. konkrétních rodinných domů a částí ulic, a tím docílit vyšší angažovanosti občanů. Cílem je nejen snížit náklady svozu komunálních odpadů, ale také zlepšit přehled o tom, na jakých místech se hromadí odpadu nejvíce a o jaký druh se jedná.

Nová technologie vznikla pod vedením Ekateriny Grakové ze superpočítačového centra IT4Innovations při VŠB-TUO a reaguje na koncepci Evropské Unie, která směřuje k daleko vyšší míře vytříděného odpadu, než je tomu doposud, a počítá se zákazem skládkování do roku 2024.

V současnosti VŠB-TUO hledá partnerskou firmu, která zajistí komercializaci řešení směrem ke svozovým firmám.

Inovace/přínos

  • cena celého systému nižší o desítky procent oproti konkurenci
  • snížení environmentální zátěže v důsledku kratších svozových tras
  • snížení nákladů na svoz odpadu
  • zvýšení míry třídění díky lepší motivovanosti občanů

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.