Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • prof. Dr. Ing. Petr Novák
  • Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D.
  • Ing. Václav Krys, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní, Katedra robotiky

Popis technologie

Činnost, která je dnes vykonávána v logistických centrech je převážně monotónní, fyzicky i časově náročná, vykonávána z velké části ručně s využitím min. 3 pracovníků ve třísměnných intervalech. Alternativou je pořízení výrazně dražší automatických systémů, které však nedisponují tak vysokou rozlišovací schopností za snížené intenzity světla. Tým prof. Nováka vyvinul spolehlivý senzorický subsystém postavený na levných komponentech, což vede k výraznému zlevnění celého systému pro automatizované vykládání kontejnerů. Výhodou tohoto řešení je snížení pořizovacích nákladů, a také schopnost detekce předmětných objektů v prostředí s nízkou nebo žádnou intenzitou světla bez nutnosti externího přísvitu. Aplikace svým unikátním algoritmem sbírá a upravuje snímky objektů tak, aby byly správně vyhodnoceny a při vykládce se maximálně eliminovalo poškození a deformace zboží. Vyvinutý subsystém je možné rozšířit i pro další aplikace vyžadující detekci objektů ve vnitřním prostředí.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

  • ochrana autorským právem software

Inovace/přínos

  • výrazné snížení počátečních nákladů na pořízení automatického sytému v řádu stovek procent
  • snížení personálních nákladů
  • zvýšení efektivity vykládky
  • detekce předmětů s nízkou/žádnou intenzitou světla

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.