Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava je zařazena do řady prestižních mezinárodních žebříčků, které hodnotí a srovnávají instituce poskytující terciární vzdělávání. Žebříčky jsou sestavovány na základě svých pevně daných kritérií a indikátorů. Některé pracují pouze s dostupnými daty z databází jako je např. Web of Science či Scopus, jiné požadují získání dat ze strany univerzity či data z průzkumů, které jsou rozesílány akademickým a vědeckým pracovníkům či průmyslovým partnerům (jakožto potenciálním zaměstnavatelům absolventů dané instituce). Mezi oblasti, které jsou nejčastěji hodnoceny, patří kvalita výuky, internacionalizace, vědecko-výzkumný výkon zahrnující publikování vysoce kvalitních vědeckých prací a citovanost či spolupráce s průmyslovým sektorem.

Times Higher Education World University Rankings

Times Higher Education Impact Rankings

Times Higher Education Emerging Economies

QS World University Rankings

Qs Sustainability Rankings

QS Emerging Europe and Central Asia

Academic Ranking of World Universities

Center for World University Rankings

CWTS Leiden Ranking