Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava je zařazena do řady prestižních mezinárodních žebříčků, které hodnotí a srovnávají instituce poskytující terciární vzdělávání. Žebříčky jsou sestavovány na základě svých pevně daných kritérií a indikátorů. Některé pracují pouze s dostupnými daty z databází jako je např. Web of Science či Scopus, jiné požadují získání dat ze strany univerzity či data z průzkumů, které jsou rozesílány akademickým a vědeckým pracovníkům či průmyslovým partnerům (jakožto potenciálním zaměstnavatelům absolventů dané instituce). Mezi oblasti, které jsou nejčastěji hodnoceny, patří kvalita výuky, internacionalizace, vědecko-výzkumný výkon zahrnující publikování vysoce kvalitních vědeckých prací a citovanost či spolupráce s průmyslovým sektorem.

Academic Ranking of World Universities

VŠB-TUO se i v roce 2022 umístila v prestižním mezinárodním hodnocení vysokých škol Academic Ranking of World Universities, známém také jako Šanghajský žebříček.

V posledním vydání Šanghajského žebříčku, které bylo zveřejněno v 15. srpna 2022, se VŠB-TUO umístila na 901. – 1000. místě. V žebříčku 1000 nejlepších vysokých škol na světě figuruje 8 čekých univerzit, což je o jednu více než loni.

Žebříček Academic Ranking of World Universities (ARWU) je nejstarším mezinárodním žebříčkem vysokých škol na světě. Poprvé byl publikován v roce 2003 na Šanghajské univerzitě, od roku 2009 ho zpracovává společnost ShanghaiRanking Consultancy. Zaměřuje se zejména na vědu a výzkum institucí, které hodnotí podle šesti indikátorů.  Mezi ně patří například počet článků publikovaných v časopisech Nature a Science, citační ohlas publikací, počet absolventů, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fieldsovu medaili. Sleduje také zaměstnance univerzit s podobným oceněním a hodnotí i počet nejcitovanějších vědců v databázi Highly Cited Researchers spjatých s danou institucí.

ARWU 2022_logo_TOP 1000

Times Higher Education World University Rankings

Na stránkách Times Higher Education naleznete profil a Research Hub VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Times Higher Education (THE) je britská společnost hodnotící excelenci univerzit napříč všemi kontinenty na základě své metodiky, která se zaměřuje na studijní prostředí, kvalitu výzkumu, citovanost, internacionalizaci a na spolupráci s průmyslovým sektorem.

12. října 2022 byl zveřejněn mezinárodní žebříček Times Higher Education World University Rankings 2023 (THE WUR). Toto vydání přináší hodnocení 1799 univerzit (o 137 více než v předchozím roce) ze 104 zemí. V rámci ČR se v žebříčku umístilo 18 vysokých škol. VŠB-TUO se v celkovém hodnocení umístila na sdílené pozici 1501+, nejlépšího výseldku dosáhla v oblasti smluvního výzkumu, kde obsadila 605. příčku. Schopnost pomáhat průmyslu s inovacemi, vynálezy a poradenstvím je bezesporu klíčovým posláním současných univerzit.

World University Rankings 2023 - Top 1501

Times Higher Education Emerging Economies

VŠB – Technická univerzita Ostrava již několik let figuruje v regionálním žebříčku Emerging Economies – další z žebříčků Times Higher Education. V posledním hodnocení THE Emerging Economies 2022 se VŠB-TUO umístila, stejně jako v minulém roce,  na sdílené pozici 401-500.

Tento druh hodnocení se zaměřuje na vysokoškolské instituce ze zemí s rozvíjející se ekonomikou (výčet zahrnutých zemí viz níže). Metodika hodnocení vychází ze stejných 13 indikátorů jako světový žebříček THE World University Rankings, upravena je pouze váha jednotlivých ukazatelů. V případě žebříčku Emerging Economies je kladen menší důraz na citovanost, naopak větší na internacionalizaci a přenos poznatků a technologií.

Advanced emerging:

Brazílie, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Jihoafrická republika, Taiwan, Thajsko, Turecko

Secondary emerging:

Chile, Čína, Kolumbie, Egypt, Indie, Indonésie, Kuvajt, Pákistán, Filipíny, Katar, Rumunsko, Rusko, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty

Frontier:

Bahrajn, Bangladéš, Botswana, Bulharsko, Pobřeží slonoviny, Chorvatsko, Kypr, Estonsko, Ghana, Island, Jordánsko, Kazachstán, Keňa, Lotyšsko, Litva, Makedonie, Malta, Mauricius, Maroko, Nigérie, Omán, Palestina, Peru, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Srí Lanka, Tanzanie, Tunisko, Vietnam

THE

Times Higher Education Impact Rankings

VŠB – Technická univerzita Ostrava se již počtvrté objevila ve světovém žebříčku Times Higher Education Impact Rankings, který srovnává a hodnotí univerzity z hlediska aktivit v rámci Cílů udržitelného rozvoje tzv. SDGs (sustainable development goals), jež jsou definovány Organizací spojených národů.E_2019_SDG_Poster_A4__without_UN_emblem_CZ_KPoslední vydání tohoto žebříčku, které THE zveřejnilo 27. dubna 2022, přináší hodnocení 1 406 univerzit ze 106 zemí a regionů, což je o 289 institucí více než v předchozím roce.  V rámci ČR bylo do celkového hodnocení zařazeno 5 univerzit, o dvě instituce méně než v roce 2021.

VŠB-TUO se zapojila do 7 oblastí, přičemž v kategorii Čistých a dostupných energií se dostala mezi top 200 světových univerzit a v rámci ČR jí patří prvenství. Hodnocen je nejen výzkum v oblasti energetiky, ale také společenský závazek informovat širokou veřejnost o energetické účinnosti a čistých a dostupných energií. Do top 200 se VŠB-TUO umístila také v kategorii Udržitelná města a obce, která hodnotí výzkumné aktivity univerzit v oblasti udržitelnosti, jejich roli jako správců umění a kulturního dědictví, ale i interní přístupy k udržitelnosti.

V celkovém hodnocení, tvořeném ze tří nejlépe hodnocených SDG + povinného SDG 17 (Partnerství ke splnění cílů), se naše univerzita umístila na sdílené pozici 401.–600.

Umístění VŠB-TUO v oblasti mezinárodních žebříčků udržitelného rozvoje lze považovat za dílčí úspěch, neboť reflektuje pozornost, kterou naše univerzita směřuje k problematice společenské odpovědnosti.

CELKOVÉ HODNOCENÍ: 401.-600.

Overall - Top 600

SDG 4 KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: 801.–1000.
SDG4_ Quality Education - Top 1000

SDG 7 CENOVĚ DOSTUPNÉ A ČISTÉ ENERGIE: 101.–200.
SDG7_ Affordable and Clean Energy - Top 200

SDG8 DŮSTOJNÁ PRÁCE A HOSPODÁŘSKÝ RŮST: 301.–400.
SDG8_ Decent Work and Economic Growth - Top 400

SDG 9 PRŮMYSL, INOVACE A INFRASTRUKTURA: 401.–600.
SDG9_ Industry, Innovation and Infrastructure - Top 600

SDG 11 UDRŽITELNÁ MĚSTA A OBCE: 101.–200.
SDG11_ Sustainable Cities and Communities - Top 200

SDG 16 MÍR, SPRAVEDLNOST A SILNÉ INSTITUCE: 401.-600.

SDG16_ Peace, Justice and Strong Institutions - Top 600

SDG 17 PARTNERSTVÍ KE SPLNĚNÍ CÍLŮ: 301.–400.
SDG17_ Partnerships for the Goals - Top 400

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 

Dne 8. června 2022 zveřejnila britská společnost Quacquarelli Symonds (QS), která je předním světovým poskytovatelem služeb, analýz a informací o světovém vysokoškolském vzdělávání, žebříček QS World University Rankings 2023, který zahrnuje 1 442 univerzit z celého světa. V rámci České republiky se v žebříčku umístilo 16 vysokých škol, VŠB-TUO se umístila na sdílené pozici 1201.-1400. Každá univerzita je hodnocena dle následujících šesti klíčových ukazatelů (více informací viz metodika):

  • Akademická reputace (40 %),
  • Reputace u zaměstnavatelů (10 %),
  • Poměr studentů a akademických a VaV pracovníků (20 %),
  • Počet citací na akademické a VaV pracovníky (20 %),
  • Podíl zahraničních akademických a VaV pracovníků (5 %),
  • Podíl zahraničních studentů (5 %).

Ranked-y2023-WUR_badge

QS Emerging Europe and Central Asia

VŠB-TUO se umístila v první stovce mezinárodního žebříčku QS EECA University Rankings 2022

Quacquarelli Symonds (QS), Britská společnost, jenž je předním světovým poskytovatelem služeb, analýz a vhledu do globálního sektoru vysokoškolského vzdělávání, zveřejnila 15. prosince 2021 QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022 (QS EECA) – žebříček, který hodnotí univerzity na základě 10 indikátorů. V posledním hodnocení, do kterého bylo zařazeno 450 univerzit (o 50 více než v předchozím roce) ze střední, východní, severovýchodní a jihovýchodní Evropy, a střední Asie, VŠB – Technická univerzita Ostrava obsadila 84. příčku. V rámci ČR se naše univerzita umístila na 9. místě. 

QS

The Center for World University Rankings

VŠB-TUO se i v roce 2023 objevila na seznamu top 2 000 univerzit v rámci mezinárodního žebříčku The Center for World University Rankings (CWUR).  Celkově bylo hodnoceno 20 531 univerzit (o 743 více než v předchozím roce), a ty, které se umístily na předních místech, byly zařazeny na seznam "Global 2 000".

CWUR je přední poradenskou organizací, která od roku 2012 vydává mezinárodní žebříček hodnotící univerzity na základě metodiky zaměřené na kvalitu vzdělávání (25 %), zaměstnatelnost absolventů (25 %), kvalitu akademických a vědeckých pracovníků (10 %) a vědecký výkon (40 %).

CWUR na rozdíl od jiných žebříčků vychází primárně z dostupných dat z Thomson Reuters databáze, neprovádí žádná dotazníková šetření mezi akademickými a vědeckými pracovníky a od univerzit nevyžaduje poskytnutí dat. Původním cílem tohoto žebříčku bylo zachytit 100 nejlepších univerzit, v roce 2019 se však seznam rozšířil o 2 000 nejlepších univerzit z celého světa.

Výsledková listina CWUR 2023 je dostupná zde.