Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Díky projektu RECOVERY of degraded and transformed ecosystems in coal mining-affected areas (RECOVERY) bude vytvořen rámec pro rekultivaci půdy a ekologickou obnovu oblastí postižených těžbou uhlí s cílem urychlit obnovu degradovaných a přeměněných ekosystémů na dobrý stav ekosystému. Projekt posoudí přínos těchto ekosystémů k lidskému blahobytu pomocí inovativního konceptu "ekosystémových služeb" a vyhodnotí důsledky alternativních postupů tak, aby se jejich schopnost poskytovat společnosti výhody nesnížila, ale pokud možno zvýšila.

https://recoveryproject.uniovi.es/