Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO opět bodovala na Cenách Domu zahraniční spolupráce 2023

VŠB-TUO opět bodovala na Cenách Domu zahraniční spolupráce 2023
Student VŠB-TUO Bassel Nesser vyhrál v kategorii přijíždějícího účastníka mobilit do ČR.

Ceny Dům zahraniční spolupráce uděluje od roku 2018, a to ve všech programech, které DZS administruje. Uspět může každý typ výjezdu nebo aktivity, ať už se jedná o dobrovolnický pobyt, vysokoškolské studium, nebo odbornou stáž. VŠB-TUO se do posledního ročníku opět aktivně zapojila a připravila hned několik nominací v různých kategoriích. Do užšího finále se dostaly 3 nominace z VŠB-TUO.

V kategorii Zahraniční účastník přijíždějící do ČR byl nominován a nakonec také vyhrál Bassel Nesser. Bassel, který pochází z Libanonu, je studentem 6. ročníku doktorského studijního programu na FS (obor Energetické stroje a zařízení). V rámci svého studia se zaměřuje na větrné turbíny a design turbínových lopatek pro zvýšení jejich výkonu a výroby energie. Za svůj dosavadní největší životní úspěch považuje získání magisterského diplomu v oboru Strojního inženýrství na Lebanese International University. V magisterské práci se věnoval větrné a solární energii. Během studia na VŠB-TUO nasbíral mnoho zkušeností v různých odvětvích a nabízel také soukromé doučování matematiky a fyziky. Kromě toho absolvoval odbornou stáž v automobilce Hyundai, kde pracoval na údržbě spalovacích motorů. Rovněž během studia vycestoval v rámci programu Erasmus+ na stáž do Krakova, kde se věnoval výzkumu pro svou dizertační práci. Po získání doktorátu by rád v České republice zůstal a pracoval v akademické sféře.

Studium na Fakultě strojní VŠB-TUO otevřelo Basselovi dveře k mnoha příležitostem. Účastnil se konferencí o zelených energiích v Krakově a Ostravici a podílel se na výuce. Publikoval také několik odborných článků. Možnost vyučovat magisterské studenty v anglickém jazyce výrazně přispěla k rozvoji jeho pedagogických dovedností. Od chvíle, kdy přicestoval do Ostravy, se ale také neustále snaží poznávat českou kulturu a místní zvyklosti. Jedním z jeho velkých zájmů je zdokonalování se v českém jazyce. Díky kurzům i samostudiu už dosáhl úrovně B2 a na svou znalost češtiny je velmi hrdý. Může tak inspirovat další studenty, kteří češtinu často považují za velmi těžkou a doslova nenaučitelnou.

Basselův pobyt na VŠB-TUO měl pozitivní dopad zejména na Fakultu strojní. Jeho aktivní zapojování do výuky a ochota sdílet zkušenosti s dalšími zahraničními studenty posiluje přátelské prostředí na univerzitě. Nejenže pomáhá nováčkům lépe se adaptovat, ale podporuje i celkový rozvoj univerzitní komunity. Přispívá také k šíření dobrého jména univerzity, a je tak ideálním ambasadorem pro zahraniční uchazeče.

V kategorii Účastník vyjíždějící z ČR byl nominován student 4. ročníku doktorského studia, Pierre Koleják. Pierre studuje tzv. doktorát pod dvojím vedením, a to na FMT VŠB-TUO (obor Nanotechnologie) a na Université de Lille ve Francii (obor Fotonika). Je příkladem aktivního mladého vědce, který byl oceněn titulem Talent roku města Ostrava. Se svým projektem vyhrál Grantovou doktorskou soutěž 2021–2023, kterou vyhlašuje rektor VŠB-TUO na podporu výzkumných aktivit mladých vědců.

Pierre Koleják se věnuje výzkumu v oblasti experimentální laserové fyziky v rámci prestižního evropského projektu HORIZON 2020 s-Nebula, jehož cílem je rozvoj širší integrace spintronických zařízení pro technologie budoucnosti. V rámci výzkumu se zaměřuje na zvyšování účinnosti těchto zařízení a jejich aplikační demonstrace v oblasti velmi citlivých metod. Dále se věnuje simulacím ultra-rychlé dynamiky v těchto strukturách, v Ostravě vybudoval laserovou laboratoř využívající vysokoenergetické lasery.

Studium pod dvojím vedením považuje Pierre za jednu z nejcennějších zkušeností, kterou získal během svého vzdělávání. Bylo pro něj velmi intenzivním zážitkem střídat diametrálně odlišná vědecká a edukační prostředí. Tato zkušenost mu pomohla uvědomit si, jak důležité je vycestovat a otevírat se novým perspektivám. Během pandemie Covid-19 studoval na dvou doktorských školách současně, byl součástí dvou vědeckých týmů a střídavě žil ve dvou zemích, což ho naučilo obrovské flexibilitě a samostatnosti.

Spolupráce a výjezdy Pierra Kolejáka přinášejí na univerzitu aktuální vědecká témata v oblasti spintroniky a terahertzové fotoniky. Velký význam měla pro VŠB-TUO i Pierrova práce na Barrande workshopu, který organizoval společně se svým francouzským školitelem Mathiasem Vanwolleghenem. Je také skvělým ambasadorem projektu VŠB-TUO Tour de France, jehož cílem je přilákat studenty francouzských univerzit ke studiu zde.

V kategorii Digitalizace byl nominován projekt Math Excercises for You 2. Cílem projektu bylo rozvíjet matematickou gramotnost studentů na středních školách, zlepšit kvalitu výuky a spolupráci studentů s učiteli a v neposlední řadě propojit výuku matematiky s angličtinou a španělštinou. Partnerské organizace navázaly na předchozí úspěšnou spolupráci v projektu Math Excercises for You, za kterou v roce 2020 získaly ocenění Evropská jazyková cena Label.

V rámci projektu vznikly interaktivní materiály pro procvičování matematického učiva a pro efektivnější práci učitelů při přípravě testů a písemek. Hlavními výstupy jsou webové aplikace volně dostupné v pěti jazycích – češtině, slovenštině, polštině, angličtině a španělštině – na portálu math4u.vsb.cz.

Aplikace Math4Student Easy je určena k procvičování středoškolské matematiky. Obsahuje úlohy, které jsou řešitelné „z hlavy“ na mobilu nebo tabletu. Díky tomu ji mohou studenti používat kdekoli, třeba cestou do školy nebo o přestávce. Aplikace Math4Teacher umožňuje učitelům tvořit interaktivní testy a písemky z databáze téměř 600 otázek. Mohou tak připravit testy na míru jednotlivým třídám a díky okamžitému zpracování výsledků rychle reagovat na potřeby studentů a efektivně upravit výuku. Aplikace Test4U pak propojuje učitele a studenty a umožňuje jim snadné vytváření, zadávání a hodnocení testů.

Projekt představuje významný krok k modernizaci matematického vzdělávání a podporuje zájem studentů o matematiku a další přírodní vědy. Důležitým prvkem je jeho multijazyčnost. Studenti si kromě matematiky procvičí i svoje jazykové dovednosti. Aplikace zároveň pomáhá s integrací cizinců, migrantů a výměnných studentů do výuky.

 

Text: Marek Siwy, Barbora Hoppová

Foto: Barbora Hoppová

Vloženo: 22. 3. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9230 - Oddělení mezinárodních vztahů
Zpět