Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava se vymezuje proti jakýmkoliv formám diskriminace a odsuzuje všechny formy nevhodného chování. Pokud se s některou z níže popsaných forem nevhodného chování setkáte, lze situaci vyřídit v souladu se směrnicí  Vyřizování stížností, podnětů, oznámení a petic, ostatních stížností, podat podle postupu popsaného v Jednacím řádu Etické komise podnět Etické komisi, případně lze kontaktovat ombudsmanku .

Pokud nebude situaci možno objektivně vyřešit ani jedním z výše uvedených způsobů nebo oznamovatel nebude souhlasit s postupem nebo výsledkem řešení, může se obrátit na rektora univerzity ().