Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Šikana označuje fyzické i psychické omezování či týrání (často, potažmo nejčastěji aktuálně slabšího) jedince v kolektivu, respektive ve společnosti.

Mobbing Free Institut – Vše o šikaně

Šikana mezi studenty

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného studenta, případně skupinu studentů.  Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině studentů, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit (např. z důvodu nedostatečné fyzické síly, pohlaví, jazykové bariéry apod.). Zahrnuje jak fyzické útoky, tak i útoky slovní, může se jednat i o psychický nátlak formou vyčleňování jedince z kolektivu. Může se realizovat i prostřednictvím komunikačních prostředků, především prostřednictvím internetu a mobilu (tzv. kybešikana).

Šikana na pracovišti

Mobbing – nejrůznější formy znepříjemňování života na pracovišti, jedná se o útoky skupiny spolupracovníků a spolupracovnic proti jednotlivci s cílem ho poškodit, zesměšňování, zpochybňování schopností, sociální izolace jednotlivce, většinou neprobíhá otevřeně.

Bossing – psychický nátlak ze strany nadřízeného nebo nadřízené vůči podřízenému nebo podřízené, jeho/její systematické šikanování, terorizování, jednání nadřízeného nebo nadřízené, které poškozuje podřízeného nebo podřízenou před jeho/jejími kolegy a kolegyněmi, znesnadňuje či znemožňuje mu/jí jeho/její práci. Může se jednat i o situaci, kdy vedoucí přihlíží tomu, jak je někdo šikanován (mobbing), a oběti se nezastane.

Staffing – útoky jednotlivce nebo celé skupiny vůči jedinci ve vedoucí funkci, kdy cílem je zničit vedoucí/ho, může mít formu cílené ignorace, systematického deptání nadřízeného nebo nadřízené, zpochybňování jeho/jejích vizí a myšlenek, vymýšlení naschválů.