Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 6. 2023!

VŠB – Technická univerzita Ostrava zahájila spolupráci s brazilskou Federální univerzitou v Porto Alegre

VŠB – Technická univerzita Ostrava zahájila spolupráci s brazilskou Federální univerzitou v Porto Alegre
Možnosti pro spolupráci mezi VŠB – Technickou univerzitou a Federální univerzitou státu Rio Grande do Sul se otevřely 7. března 2019, kdy v Porto Alegre bylo slavnostně podepsáno Memorandum o porozumění mezi oběma univerzitami.

Memorandum předpokládá výměnu studentů a profesorů, společné výzkumné projekty, organizaci společných sympózií a dalších akcí, včetně transferu technologií a podpoře inovací v oblastech společného zájmu.

Za brazilskou stranu dokument podepsal rektor UFRGS, Rui Vicente Opermann, rektora VŠB-TUO, profesora Václava Snášela, zastoupila generální konzulka České republiky v Sao Paulu, Pavla Havrlíková a honorární konzul České republiky v Porto Alegre, Fernando Lorenz de Azevedo.

Rektor UFRGS během ceremonie, jíž byli přítomni i další představitelé rektorátu, zdůraznil, že univerzita potřebuje zejména transfer technologií. Následně získaných poznatků pak bude moci  využívat celá společnost.  Tajemník pro technologický  rozvoj, José Luis Duarte Ribeiro zdůraznil, že rozhovory v tomto smyslu mezi oběma entitami již probíhají. Fernando Lorenz de Azevedo zmínil již probíhající spolupráci UFRGS se Západočeskou univerzitou Plzeň, Pavla Havrlíková připomněla  účast brazilských studentů na programu výměny mladých vědců v rámci Institutu česko-brazilské spolupráce a také velmi populární kurzy českého jazyka, které na federální  univerzitě v Porto Alegre  probíhají od roku 2015.

Mezi Českou republikou a brazilským státem Rio Grande do Sul existují silné vazby již od konce 19. století, kdy do této části Brazílie zamířila velká část české emigrace.  K zintenzivnění současných vztahů došlo zejména po roce 2015, kdy byla podepsáno Memorandum o porozumění mezi státem Rio Grande do Sul a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a byl znovuotevřen honorární konzulát. V obchodní spolupráci navázala v roce 2016 podnikatelská mise z tohoto brazilského státu do České republiky, která se zaměřila na zdravotnictví, biotechnologie a inovace.

Memorandum o porozumění mezi českou a brazilskou univerzitou je konkrétním výsledkem cesty zástupců Centra podpory inovací VŠB-TUO do Porto Alegre v  listopadu loňského roku, které vedl Nikolas Mucha. Delegace UFRGS, vedená ředitelem Vědeckého a technologického parku univerzity, Marcelem Lubaszewskim, se recipročně chystá do Ostravy v dubnu letošního roku a zaměří se na získání poznatků Centra podpory inovací ostravské univerzity.

Obě strany pevně věří, že se právě podepsaný dokument stane  základem pro dlouhodobou spolupráci a  zároveň katalyzátorem návazné obchodně-ekonomické spolupráce. Porto Alegre je jedním z nejvyspělejších států brazilské federace.

Vloženo: 11. 3. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět