Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jak vidí naši studenti a pedagogové nové logo univerzity?

V prosinci jsme představili nové logo univerzity, v lednu svá nová loga ukázaly i jednotlivé fakulty. Prezentace ale proběhly už v listopadu na Kolegiu rektora i na Akademickém senátu. Reakce na ně byly zejména na Facebooku různorodé. Zeptali jsme se proto našich studentů a pedagogů, co říkají na nové logo.

Hornicko-geologická fakulta:

Doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.

Nové logo se mi líbí, je moderní a zajímavé. Když se za lomítka přidávají dále jednotlivá pracoviště a jsou jednořádková, nebo dvouřádková, vyzkoušel bych, jak by loga vypadala, kdyby se vystředila. Nemuselo by vše začínat od horního řádku.

Ing. Michal Vokurka

Každému, kdo se trochu zajímá o dění na akademické půdě, je jasné, že snaha univerzity odstranit z povědomí veřejnosti spojení VŠB-TUO s hornictvím vede ke změně názvu školy, v tomto případě loga. Všeobecný znak pro vysokou školu, jakožto institut vědění a moudrosti je sova a kniha. Tyto symboly nese kdejaká vysoká škola a tím, že vývojáři nového loga použili symbol, který vídáme každý den na budově rektorátu, a který je striktně spjat s VŠB již od počátku přestěhování se do Poruby, ukazuje na slavnou minulost VŠB. V době, kdy bylo vytvořeno logo VŠB s erbem, který hrdě disponoval i hornickými kladivy, bylo toto logo pravdivé, protože montánní školství bylo základem VŠB a do období útlumu hornictví v 90. letech stále neslo hlavní slovo. V současné době, kdy je hornictví v úpadku, mě rmoutí, že univerzita nechce být hrdá na hornickou minulost, kterou se jiná univerzita pyšnit nemůže, avšak doba si modernější vizáž nejspíš žádá. Proto z tohoto pohledu, kdy je náš oblíbený erb v nenávratnu, bylo využití „Prométheova štítu“, jak nás seznámil pan rektor, podle mě nejlepší možnou variantou, ač svou jednoduchostí na první pohled neříká nic, tak po podrobnějším seznámení říká hodně.

Fakulta materiálově-technologická:

Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP

Moc se mi líbí. Je to velmi originální myšlenka! Přetvoření abstraktního uměleckého díla na logo univerzity. Všichni, kteří vcházíme hlavním vchodem (ti co denně, i ti co zcela poprvé), si reliéf podvědomě zapamatují. Je spojen s hlavní budovou naší univerzity. A využití jeho variací pro fakulty, ostatní pracoviště univerzity i další použití jen potvrzuje, že to byl skvělý nápad. Je pravdou, že myšlenka – nápad je ryze záležitost jedince. Ale pokud myšlenku rozvine sehraný tým, je to jen ku prospěchu. Chtěl bych autorovi tohoto nápadu i všem, kteří s jeho rozvinutím měli co činit, poděkovat!

Bc. Kryštof Hradečný

Dle mého názoru udělala škola dobře, když navrhla nové logo. Doba se mění a tak je potřeba s ní držet krok. Staré logo bylo zbytečně komplikované a na mě osobně nepůsobilo dobrým dojmem. Nové logo je moderní, nadčasové, originální a hlavně reprezentativní. Myslím, že si nás budou lidé dobře pamatovat i s těmi pěti čárkami, stejně jako Ostravu s jejími vykřičníky. Logo je jednoduché, a v tom je ta krása.

Fakulta strojní:

Prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.

Nové logo je podle mě určitě krok kupředu. Je jednoduché a moderní, ale možná jsme zaspali jedinečnou šanci změnit celkovou identitu univerzity od „báňské“.

Bc. Lukáš Smetana:

Nové logo se mi líbí. Je jednoduché a oproti starému logu je to konečně logo, které si umím nějak zapamatovat. Pěkně volené barvy. Knihu ani jinou symboliku jsem v tom neviděl, ale nijak mi to nevadilo. Myslím, že univerzita potřebuje rebranding a tohle je dobrý začátek.

Ekonomická fakulta:

Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.

Upřímně, nové logo ve mně žádné velké emoce nevyvolává. V emailu zaměstnancům bylo napsáno, že má nové logo odkazovat na naši historii, ale zároveň má univerzitu prezentovat moderně. To druhé nepochybně splňuje, to první v něm při vší snaze nevidím.

Ing. Petr Lůžek

Nové logo je jednodušší, zapamatovatelnější a vypadá moderně. Nelíbí se mi ale dělení na fakulty, protože si myslím, že lidé jen tak nepochopí, že jim je jedno logo naservírováno stejně, akorát jinak podbarvené. Dřívější loga byla rozpoznatelná hned, protože každé mělo nějaký symbol.

Fakulta elektrotechniky a informatiky:

Ing. Jakub Čubík, Ph.D.

Mně se logo líbí. Dá se s ním pracovat a je moderní. Chápu, že přerod na něj může být složitý a haterů je vždy více, než těch co řeknou dobrá práce, ale za mě: Dobrá práce!

Ing. Martin Kryl

Mně se logo líbí. Je jednoduché a snad bude i jako brand dobře zapamatovatelné. Myslím si, že ne každý člověk trend minimalismu chápe. Když mu ukážete drahé video, ze kterého vyjde něco tak jednoduchého, vidí to jinak. Hlavu bych si z toho ale nedělal, lidé si zvyknou.

Fakulta stavební:

Doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.

Vzhledem ke skutečnosti, že znám prvotní myšlenku loga (inspirace plastikou nad hlavním vchodem budovy A), tak se mi návrh líbí. Nevím ale, jak se na něj budou dívat lidé, kteří o této inspiraci nevědí. Osobně mám radost z toho, že logo je jasně rozpoznatelné i z dálky. Mrzí mne jen, že v anglické verzi je v logu stále „VSB“ – dávno měla mít univerzita ve svém anglickém názvu pouze „Technical University of Ostrava“. Zahraniční kolegové se mne stále ptají, co že znamená tato zkratka. Je to podle mne naprosto zbytečná komplikace. V Brně v Praze také nemají v anglickém názvu VUT nebo CVUT. Alespoň, že už tam není háček, který se občas v zahraničních publikacích ani nedal vytisknout.

Daniel Puszkar:

Logo konečně vyjadřuje to, o co by mělo jít na technické univerzitě, a to je posun kupředu. Dokáže parafrázovat reliéf, který je nad hlavním vstupem rektorátu, a zároveň může být symbolem otevřené knihy, která byla v původním logu. Negativum vidím v textové části loga, font, který grafik zvolil, působí spíše staře, než aby podporoval grafickou stránku nového loga.

Fakulta bezpečnostního inženýrství:

Doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA

Z mého pohledu to není logo, které by mě ve mně „vyvolalo nekontrolovatelné nadšení“, ale myslím, že navazuje na historii univerzity, je zde myšlenka pospolitosti. Myslím, že je nezbytné, abychom jako univerzita vystupovali jednotně a design zde má podstatné místo. Je to krok kupředu.

Ing. Vojtěch Jankůj

Já osobně s novým logem univerzity problém nemám, hned si vybavím vchod na rektorát a chápu důvody vytvořená nového loga. Vím, že spoustě studentů v mém okolí se logo nelíbí, že jim vadí, že se jich nikdo neptal na jejich představu o novém logu univerzity.

 

Vloženo: 25. 3. 2019
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět