Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

GPDRR 2019: VŠB - Technická univerzita Ostrava se zapojuje do řešení globálních rizik

GPDRR 2019: VŠB - Technická univerzita Ostrava se zapojuje do řešení globálních rizik
O konferenci GPDRR.

Ve dnech 13. až 17. května proběhla v Ženevě na OSN jedna z nejvýznamnějších celosvětových akcí v bezpečnosti s ohledem na přírodní a technologické katastrofy, a to Globální platforma pro snižování rizik katastrof, GPDRR. Na akci bylo více než pět tisíc účastníků ze 186 zemí, tedy z 9 z každých 10 států světa. Strategie DRR formulovaná v Rámci ze Sendai je úzce propojena s adaptací na klimatickou změnu a budováním resilience společnosti. V prioritách Rámec zahrnuje potřebu porozumět rizikům, interdisciplinaritu a změnu z managementu krizí na management rizik. Česká delegace na GPDRR 2019 byla vedena velvyslancem panem Janem Károu, a zahrnovala experty z vysokých škol (VŠB-TUO, Mendelovy university) a z výzkumných institucí spolupracující v této oblasti (VÚBP, ČHMÚ), navíc i zástupce Hasičského záchranného sboru. Za VŠB-TUO byl v delegaci prof. Pavel Danihelka, jeden z autorů Koncepce environmentální bezpečnosti ČR, který v DRR uplatňuje komplexní přístup získaný spoluprací s řadou pracovišť VŠB-TUO (FBI, VEC, HGF, ENET, CNT…), svou prací na Výzkumném ústavu bezpečnosti práce a zapojením do mezinárodní vědecké komunity.

 

Jako ocenění práce prof. Danihelky i celé VŠB-TUO lze chápat to, že byl velvyslancem pověřen, aby jménem České republiky přednesl oficiální projev (DOC, 38 KB), v němž zdůraznil pokrok ČR v implementaci Rámce ze Sendai, včetně příslušných strategických dokumentů. Další podrobnosti lze najít na stránkách Stálé mise ČR při OSN nebo na Twitteru.

Z plenárního jednání GPDRR

Vloženo: 28. 5. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět