Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 1. 2023!

VŠB-TUO získala institucionální akreditaci

VŠB-TUO získala institucionální akreditaci
Krásný dárek k Vánocům si nadělila VŠB – Technická univerzita Ostrava, která získala od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství institucionální akreditaci. Znamená to, že univerzita získala právo sama rozhodovat o svých studijních programech, jejich rozsahu a množství. Institucionální akreditaci uděluje Národní akreditační úřad pro vysoké školství na deset let.

VŠB – Technická univerzita Ostrava uspěla v deseti oblastech vzdělávání. Jedná se o bezpečnostní a ekonomické obory, elektrotechniku, energetiku, informatiku, matematiku, stavebnictví, strojírenství, technologie a materiály, těžbu a zpracování nerostných surovin a vědy o Zemi. Akreditaci pro tyto oblasti získala univerzita ve všech stupních studia, bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni a pokrývají je všechny fakulty univerzity – Hornicko-geologická fakulta, Fakulta materiálově-technologická, Fakulta strojní, Ekonomická fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta stavební a Fakulta bezpečnostního inženýrství. „Po dobu deseti let máme potvrzeno, že můžeme jako univerzita poskytovat vysokoškolské vzdělávání v daných oblastech a studijních programech. Znamená to pro nás větší samostatnost, včetně možnosti schvalovat si nabízené studijní programy samostatně v rámci interního akreditačního řízení,“ říká o udělení akreditace rektor univerzity Václav Snášel.

Na univerzitě funguje Rada pro vnitřní hodnocení, která je jedním ze samosprávných akademických orgánů VŠB-TUO. Mezi její hlavní činnosti patří právě schvalování studijních programů v rámci institucionální akreditace či hodnocení kvality vzdělávání na univerzitě.

 

Vloženo: 13. 1. 2020
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět