Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

První diplomová práce Restaurátorské dílny

První diplomová práce Restaurátorské dílny
Restaurátorská dílna naplňuje cíl zapojit studenty univerzity do restaurátorských prací dílny s využitím moderních technologií (3D scan, 3D tisk, tvorba a vizualizace 3D modelů).

Diplomová práce s názvem Zhodnocení technického stavu motocyklu Jawa 250 byla zpracována a následně obhájena v akademickém roce 2019/2020 panem Bc. Vítem Kosteckým na pracovišti 340 - Katedra výrobních strojů a konstruování v rámci navazujícího magisterského stupně studia na FS VŠB-TU Ostrava v oboru Konstrukční a procesní inženýrství (3909T001), specializace Technická diagnostika, opravy a udržování (3909T001-72).

Cílem práce bylo zjištění technického stavu historického motocyklu Jawa 250 z roku 1939, volba vhodných metod a postupů prací ke zhodnocení a obnovení funkčnosti stroje s důrazem kladeným na maximální zachování původních dílů a povrchových úprav. Díky opravdovému nadšení studenta a množství hodin strávených nejen při práci v dílně, ale také zkoumáním řady historických pramenů, se podařilo stanovených cílů opravdu dosáhnout. Množství práce odvedené týmem Restaurátorské dílny nejlépe dokumentuje koláž stavu motocyklu před a po renovaci.

Restaurátorská dílna, která vznikla na Fakultě strojní, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, si připsala další dílčí úspěch v podobě zpracování a úspěšné obhajoby Diplomové práce. Restaurátorská dílna tak zcela jednoznačně udělala další krůček k naplnění jednoho ze svých mnoha smělých cílů, kterým je, mimo zhodnocování sbírky historických motocyklů a zviditelnění a propagace Moravskoslezského kraje a VŠB-TU Ostrava, především zapojování studentů univerzity do restaurátorských prací dílny s využitím moderních technologií (3D scan, 3D tisk, tvorba a vizualizace 3D modelů).

Vloženo: 24. 6. 2020
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 340 - Katedra konstruování
Zpět