Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 7. 2022!

"Věci rozumíte tehdy, když jste schopni ji vysvětlit své babičce," říká Richard Dvorský

"Věci rozumíte tehdy, když jste schopni ji vysvětlit své babičce," říká Richard Dvorský
V prosinci loňského roku podepsal prezident republiky jmenovací dekrety novým profesorům. Byl mezi nimi i Richard Dvorský, který se stal profesorem v oboru materiálových věd a inženýrství.

V rozhovoru s šéfredaktorkou Akademika promluvil o tom, co pro něj získání titulu znamená, čemu se věnuje ve svém výzkumu a co ho na jeho práci baví nejvíce.

Prezident vám v prosinci nadělil pěkný dárek pod stromeček – podepsal profesorský dekret. Je pro vás dosažení nejvyššího akademického titulu vrcholem kariéry, nebo to takto neberete?

Není. Patřím k těm šťastlivcům, kterým je práce skutečnou zábavou a příliš si neuvědomují pojem osobní kariéry. To, co souvisí s profesorským titulem, však může být velmi užitečné k podpoře našeho mladého týmu a dalšího budování Laboratoře nanopartikulárních materiálů. Fyzika se mi slovy Alberta Einsteina skutečně stala „dobrodružstvím poznáním“.

Titul jste získal v oboru materiálové vědy a inženýrství. Co si  pod oborem materiálové vědy má laik představit?

Speciálně v mém případě šlo o oblast nanověd. Konkrétně o nanočástice pevných látek s rozměry řádu miliontiny milimetru. V této rozměrové oblasti se ocitáme v „zemi nikoho“. Zákony makrosvěta zde již často zcela důsledně neplatí a zákony kvantového mikrosvěta v mnoha případech ještě neplatí. Chování takových objektů je nesmírně zajímavé, a právě to se stalo základem široké oblasti materiálových nanověd.

Zaujalo mě, že jste sestavil prototyp vakuové vymrazovací komory. O co konkrétně jde? Co konkrétně v ní mohu mrazit?

Při našem výzkumu chování nanočástic se podařilo získat v několika zemích (CZ, US, JAP, EU, CHI, RU) patentovou ochranu technologie řízené sublimace. Ta umožňuje přípravu sorpčních materiálů s velkým měrným povrchem řádu stovek m2 na jeden gram. Tyto materiály se připravují z hluboce zamrazených vodných disperzí nanočástic při řízené teplotě sublimace do vakua, a to právě ve zmíněné vakuové vymrazovací komoře. Výstupem jsou materiály, které často svou subtilností připomínají pavučiny. 

Čemu se dále věnujete ve svém výzkumu?

V současnosti se intenzivně věnujeme problematice přípravy fotokatalytických vzduchových nanofiltrů, které jsou vysoce efektivně buzeny běžným viditelným světlem. Významným směrem je zde výzkum působení excitovaných elektrických nábojů na deaktivaci bakterií a virů.

Dnes jste profesor. Čím jste ale chtěl být jako malý? Každé dítě má své vysněné povolání. Jaké bylo to vaše?

Po dětských představách jako bubeník, bagrista a archeolog, jsem se sedmé třídě zamiloval do fyziky a ona se stala mým osudem. Na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze jsem vystudoval nukleární fyziku a osud mi následně poslal dopis profesora Kuchaře, ve kterém mi nabídl místo vedoucího Radioizotopové laboratoře na tehdejší VŠB. A byla to právě aplikace radioaktivních izotopů při sledování procesů v kovech, která představovala mé první kroky v oblasti materiálových věd. 

Zmínil jste, že jste studoval Matfyz. Jaký jste byl student?

Byl jsem velmi špatný student. A možná právě pro tento precedent mého vlastního osudu mám velké pochopení a trpělivost s často nestandardním chováním velmi mladých lidí. Vše musí dozrát a někdy to nejlepší ovoce dozrává velmi pomalu.

Loni do života nás všech zasáhla pandemie covid-19. Jak ovlivnila vaši vědecko-výzkumnou a pedagogickou práci?

Právě v tomto režimu jsem měl možnost ocenit, jak skvělé mám mladé spolupracovníky v Laboratoři nanopartikulárních materiálů CNT CEET. Snažili se intenzivně pracovat bez nadužívání home office i v těch nejtěžších dobách a projevili mimořádnou kázeň při aplikaci osobních ochranných prostředků. Bez jejich pomoci bych si uměl velmi těžko představit videorelace distanční výuky a zkoušení. 

Máte nějaký projekt v rámci boje proti covid-19?

Na jaře loňského roku 2020 se nám s kolegy z Fakulty strojní  (laboratoř 3D tisku PROTOLAB) povedlo získat financování projektu TAČR GAMA s názvem „Adaptabilní polomaska s baktericidními a virucidními nanofiltry s permanentní regenerací působením denního světla“. Naše Laboratoř nanopartikulátních materiálů CNT CEET vyvíjí v rámci projektu nanofiltrační materiál, který za působení běžného viditelného světla deaktivuje na povrchu zachycené bakterie a viry. Ochranné prostředky s tímto filtrem by měly umožnit dramatické snížení jeho povrchového zamoření až úplné odmoření (podle intenzity expozice, a doby a intenzity ozáření). To by mělo výrazně zvýšit životnost filtru, snížit riziko kontaminace rukou při manipulaci a minimalizovat ekologickou zátěž likvidace. V této souvislosti však musíme být velmi opatrní a neslibovat často naprosto neseriózní vlastnosti jako 100% účinnost a podobné marketingové nepravdy, které poškozují reputaci vědy. S ohledem na extrémní vytíženost certifikovaných testovacích pracovišť sdílíme, asi s mnoha jinými, problém nedostatečného otestování baktericidních a virucidních funkcí filtru, které by urychlilo jeho praktickou výrobu a užívání. 

Co vás na výuce baví nejvíce? Co na něm máte nejradši?

Při přednáškách se snažím řídit výrokem Alberta Einsteina: „Věci rozumíte tehdy, když jste schopni ji vysvětlit své babičce.“ Je to pro pedagoga něco jako Turingův test vědomí. Nejzábavnější jsou někdy momenty, kdy vysvětlování problému studentům znenadání vrhne i vám samotné nové světlo na jeho prohloubené chápání.

Máte nabitý program. Jak odpočíváte?

 Mimo četbu a pobyt v přírodě je to s přibývajícím věkem stále častěji i stav „Murta manas“ – v sanskrtu „Mrtvá mysl“, související s meditací, kterou mnoho let praktikuji.

 

Vloženo: 5. 4. 2021
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět