Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rozhovor s absolventem oboru Ekonomika a řízení v oblasti surovin s Ing. Jakubem Chlopeckým, Ph.D.

Jaká byla vaše profesní dráha po ukončení studia?
Po dokončení doktorského studia jsem nastoupil jako akademický pracovník na vysokou školu v Olomouci. Již během doktorského studia jsem začal koketovat s politickou kariérou a v roce 2018 jsem se stal členem Zastupitelstva města Havířov.


Jakou aktuálně zastáváte pozici a co na ní považujete za nejnáročnější?
Momentálně mám akademickou kariéru „pozastavenou“ :-) a naplno se věnuji pozici projektového manažera/zástupce ředitele ve společnosti CEVYKO, a.s. CEVYKO, a.s. je novou akciovou společností 100 % vlastněnou municipalitami, tedy bez soukromého kapitálu. Cílem je vybudovat moderní zařízení na zpracování odpadů tak, aby byly naplněny všechny legislativní požadavky nejen EU, ale i ČR. Dalším cílem je, aby budoucí poplatky za zpracování odpadů, pro občany měst a obcí zapojených v projektu, nebyly neúnosné. Se změnou legislativy se totiž razantně mění podmínky skládkování pro obce. Projekt CEVYKO je v podmínkách ČR jedinečný např. uvažovanou technologií apod. Bude to technologický skvost ve zpracování odpadů, inspirujeme se totiž nejlepšími projekty nejen na území Evropy. Nejnáročnější byl asi přechod z akademického prostředí do světa reálného prostředí firmy a s tím navazující desítky jednání a zodpovědnost za dodanou důvěru pomoct uvést tento projekt z papíru do realizace. Těm, co mi svěřili důvěru, budu za tuto zkušenost vděčný o to více, protože se jedná o veřejné finanční prostředky.

Pokud byste se ohlédl za svým studiem, jak byste hodnotil obsahovou náplň oboru.Jaké předměty nebo oblasti byly nejpřínosnější pro vaši aktuální pracovní náplň?
Myslím si, že předměty byly poskládány tak, aby naplnily požadavky jak teoretické, tak praktické části pro manažerské pozice ve firmách, ale i možnosti pokračovat v akademické kariéře na řadě vysokých škol nejen v ČR. Sám za sebe bych ještě studium prohloubil o působení odborníků z praxe a jejich pohled na „svět“. Vysoká škola dodá potřebné teoretické znalosti, dodá i určitou praxi, ale reálný svět firem je trošku jinde a pokud se povede katedře tyhle dvě oblasti propojit, bude zase o krok dál v konkurenceschopnosti jak vysokých škol, tak jejich absolventů. Nepřínosnější předměty, pro profesní zaměření, byly v oblasti podnikových financí a managementu. Celých 8. let studia na katedře mi dalo správný základ i pro politickou kariéru.
Existuje naopak obsahová oblast, kterou považujete za méně užitečnou pro váš profesní život?
Trošku to zlehčím. Čekám, kdy v práci nebo v životě dojde na vybrané kapitoly z matematiky a fyziky, protože nám na přednáškách bylo řečeno, že se s tím setkáme i v běžném životě :-)
Ale chápu, že na technické škole byly tyto předměty důležité, a nakonec na ně člověk vzpomíná s úsměvem.


Proč byste doporučil studovat studijní programy na katedře Ekonomiky a systému řízení svým následovníkům?                                                                                                                   

Za prvé je to osobní přístup ke studentům. A za druhé. Určitě bych se nenechal odradit dekarbonizací regionu a přechodem na zelené hospodářství. Těžit se bude pořád a nekončí to jen u fosilních paliv. Nakonec bude stejně potřeba někoho, kdo to spočítá a bude řídit :-) Katedře přeji mnoho úspěšných absolventů a všem hlavně zdraví v tomto covid období.
 

Vloženo: 9. 4. 2021
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení
Zpět