Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

S VŠB-TUO můžete studovat techniku i mimo Ostravu

S VŠB-TUO můžete studovat techniku i mimo Ostravu
Jeden z největších univerzitních kampusů ve střední Evropě patří VŠB – Technické univerzitě Ostrava, která je spjatá s městskou částí Poruba. K univerzitě ale patří i řada detašovaných pracovišť.

V kampusu VŠB-TUO sídlí čtyři její fakulty: Hornicko-geologická fakulta (HGF), Fakulta materiálově-technologická (FMT), Fakulta strojní (FS) a Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI). Do léta 2024 vyroste v kampusu univerzity také nová budova Ekonomické fakulty (EKF), která v současné době sídlí v centru města, na Sokolské třídě. Mimo porubský kampus, ale také v této čtvrti. se nachází ještě Fakulta stavební (FAST), Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) má zázemí ve mětské části Výškovice. 

HGF, FS, EKF a FBI však mají svá pracoviště i v jiných částech republiky. Víte kde? Odpovíme. 

Hornicko-geologická fakulta

K Hornicko-geologické fakultě patří Institut kombinovaného studia Most, kde se dříve studenti orientovali na tradiční hornické obory, zejména povrchové dobývání podkrušnohorských hnědouhelných ložisek. V současné době si můžete vybírat nejen z tradičních oborů jako je těžba nerostných surovin, ale také z oborů zaměřených na ekonomiku či odpadové hospodářství.

Fakulta strojní

V Šumperku se nachází Centrum bakalářských studií, detašované pracoviště Fakulty strojní. Centrum vzniklo v roce 2003. Studium probíhá v akreditovaném bakalářském studijním programu Strojírenství a specializaci Strojírenská technologie.
Fakulta strojní má výuku také v Uherském Brodě, kde se na ní podílí spolu s Univerzitou obrany a Českou zbrojovkou. 

Ekonomická fakulta

V Šumperku najdete i detašované pracoviště Ekonomické fakulty, kde nově můžete prezenčně studovat specializaci Marketing a obchod v bakalářské formě studia. 

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Detašovaná pracoviště má i Fakulta bezpečnostního inženýrství. Výuka probíhá v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde můžete v kombinované formě studovat Techniku požární ochrany a bezpečnosti průmyslu v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia. V lázních Bohdaneč, kousek od Pardubic, sídlí Institut ochrany obyvatelstva. Zde si studenti vybírají z oborů Bezpečnost práce a procesů, Havarijní plánování a krizové řízení a Technická bezpečnost osob a majetku. Jedná se o bakalářské studijní programy v kombinované formě. 

Vloženo: 26. 1. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět