Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 6. 2023!

Systém EDISON je detailně propojený systém, vytvořený Centrem informačních technologií VŠB-TUO

Systém EDISON je detailně propojený systém, vytvořený Centrem informačních technologií VŠB-TUO
Jedním z nejdůležitějších útvarů na univerzitě je Centrum informačních technologií, do jehož gesce patří i systém EDISON, robustní systém evidence studia, šitý na míru naší univerzitě, jednotný pro všechny fakulty. O IS EDISON jsme si povídali s jednou z jeho analytiček Monikou Poledníkovou.

Education Information System on Net, zkráceně EDISON, je rozdělený na studentskou a zaměstnaneckou část, obsahuje ale i část pro uchazeče o studium a část pro zájemce o studijní či pracovní výjezd do zahraničí. „Studenti se díky systému mohou přihlásit ke zkouškám, sledovat své aktuální výsledky a potvrzovat je v rámci kontroly studia, mohou hodnotit výuku, volit si rozvrh, sport, nebo tvořit svůj osobní studijní plán. V EDISONu se přihlašují ke státním závěrečným zkouškám a zadávají do něj i téma své bakalářské nebo diplomové práce, a pokud úspěšně absolvují, přihlašují se na promoce,“ přibližuje funkce systému pro studenty Monika Poledníková. Největší část IS EDISON je oblast pro zaměstnance. „Do systému můžete vstoupit jako pedagog, studijní referent, děkan, proděkan, tajemník katedry, garant programu, vedoucí závěrečné práce, školitel, fakultní nebo univerzitní koordinátor, garant spisu, sekretářka nebo vedoucí katedry,“ vysvětluje Monika Poledníková. Každý z výše jmenovaných osob využívá určitou část IS EDISON a dle jeho pozice jsou mu zpřístupněny i funkce systému. Horkou novinkou v EDISONu je podpora akreditace studia, nostrifikace, výjezd na pracovní stáž a evidence kurzů celoživotního vzdělávání.

Informační systém EDISON je navíc propojený s mnoha dalšími systémy, jmenovat můžeme elektronickou spisovou službu E-Spis, elektronický výukový systém LMS, systém pro evidenci publikací OBD, elektronický platební systém, ekonomický systém SAP nebo systém THESES, určený ke kontrole plagiátorství. „Zavedení systému EDISON ale nebylo jednoduché, protože fakulty měly do jeho vzniku své vlastní systémy,“ říká analytička a dodává: „Z počátku jsme se setkávali s řadou rozhořčených uživatelů, vzpomínám si dokonce na hovor, při kterém jsem musela mít telefon dále u ucha, až tak byl dotyčný naštvaný.“Tým ale věří, že si uživatelé na Edu (jak mu říkají) zvykli a požadavky se řeší v přátelském duchu.  

Primární náplní práce Moniky Poledníkové jsou zejména procesní analýzy a podpora uživatelů. „Jsem jakýmsi mediátorem mezi programátorem a uživatelem,“ vysvětluje. Blízko má ke studijním referentkám a doktorskému studiu. „Do naší agendy ale nespadá jen správa IS EDISON. Řešíme Evidenci směn, INBUS, správu uživatelů, evidenci celoživotního vzdělávání, rozvrhy, centrální šablony, statistiky, výkaznictví, podporu akreditačního procesu, nostrifikace. Řešíme, co je zrovna v plánu,“ dodává. Nejdůležitějším úkolem Moniky Poledníkové je momentálně sběr dat do SIMS, což je centrální matrika studentů na MŠMT, který se provádí 4x do roka.

Seznam největších uživatelských požadavků je dostupný v samotném systému EDISON. „Seznam těchto úkolů je dlouhý a jejich časová náročnost velká. Velkou roli v naší práci proto hrají plánování a vhodné rozvržení pracovní doby. Ne vždy se to ale daří,“ doplňuje analytička. Náročné je to zvláště v dnešní turbulentní době, která si vyžaduje urychlené (a ne vždy jasně stanovené) úpravy. „Jedná se narušenou dobu studia, podmíněné přijetí ke studiu. Urgentní byly také elektronické volby do Akademického senátu, tajné hlasování, COVID evidence, a podobně.“ Když požadavek od zadavatele přijde, rozpracuje se a je třeba jej zkonzultovat s jinými analytiky, programátory, nebo dalšími kolegy z Centra informačních technologií. „Programátor následně zadání zpracuje, analytik jej otestuje a novinka jde do provozu.“ Testování je pro Moniku Poledníkovou kritickým momentem, ve kterém rozhoduje, zda je požadavek splněn bezchybně. „Pokud se jedná o větší novinku, provádíme i školení. Díky analýzám získávám neocenitelné znalosti, třeba výklad legislativních a pracovních postupů. Svým uživatelům mohu poskytnout rady, které by jinde získat nemuseli,“ usmívá se Monika Poledníková.

Systém EDISON se neustále rozvíjí. Požadavky na realizaci dostává tým z úseku prorektorky pro studium, dané jsou i legislativou. „Rádi vyslyšíme i zpětnou vazbu od našich uživatelů a vycházíme z našich vnitřních potřeb na technický rozvoj, archivaci dat a bezpečnost.“ Momentálně tým pracuje na projektu Erasmus without Paper nebo propojení kurzů celoživotního vzdělávání se systémem LMS.

A jak se Monika Poledníková k práci na Centru informačních technologií dostala? Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava vystudovala geoinformatiku, jako pracovník vědy a výzkumu zpracovávala pro CIT dostupnost obcí veřejnou dopravou. „Jednalo se o podklad pro dojezdová kritéria ubytovacího stipendia,“ vzpomíná. Na CIT následně hledali posily do týmu IS EDISON, a tak neváhala. „Počátky byly krušné, IT řeči jsem moc nerozuměla, naštěstí byli kolegové a kolegyně ohleduplní a moc mi pomáhali, což se stalo i teď, když jsem se po pěti letech vracela z mateřské dovolené. Je to prima parta a ráda jsem jejich součástí,“ uzavírá vyprávění o EDISONu Monika Poledníková.

 

Foto: archiv M. Poledníkové

Vloženo: 7. 6. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět