Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO jako nový člen PATLIB

VŠB-TUO jako nový člen PATLIB
Koncem dubna se Centrum transferu technologií zapojila do sítě PATLIB CENTER Evropského patentového úřadu.

PATLIB Centra – tedy centra patentových informací jsou rozšířena po celé Evropě, aby co nejvíce zpřístupnila informace o patentech a poskytla  poradenství v oblasti duševního vlastnictví.

V současné době síť PATLIB  představuje více než 300 center, která se nachází v 38 zemích, včetně ČR. Centra PATLIB nejčastěji vznikají při vědeckých knihovnách, ale velké množství z nich je zastoupeno u center, která pomáhají s přenosem nových technologií do praxe a jsou součástí univerzit.

Klientem této sítě pak může být kdokoliv - akademický pracovník, ale i firma  nebo jednotlivec, který potřebuje poradit se svým duševním vlastnictvím. Velkým přínosem těchto center je, že zprostředkované informace jsou v mateřském jazyce klienta.

PATLIB Centra jsou vzájemně propojena a sdílí spolu informace a zároveň jsou zaštítěna i Evropským patentovým úřadem, což je nemalou výhodou při získávání aktuálních informací a řešení problémů v oblasti duševního vlastnictví. Evropský patentový úřad také pořádá konference a vzdělávací kurzy pro zaměstnance těchto center, aby poskytované služby byly co nejaktuálnější.

V současné době působí v České republice deset PATLIB Center. Patří mezi ně např. Úřad průmyslového vlastnictví v Praze, Technologické centrum AV ČR, Moravská zemská knihovna v Brně. 

Více informací o zapojených centrech do můžete dozvědět zde.

Vloženo: 2. 7. 2021
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9720 - Centrum transferu technologií
Zpět