Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 8. 2023!

VŠB-TUO vyvinula levný a spolehlivý způsob, jak kontrolovat opotřebení tramvajových kol

 VŠB-TUO vyvinula levný a spolehlivý způsob,  jak kontrolovat opotřebení tramvajových kol
Tramvaje, vlaky nebo metro. U všech těchto dopravních prostředků se opotřebovávají kola stejně jako u automobilů. Každodenní vysoká zátěž způsobuje na kolech deformace a plochá místa, která poškozují nejen koleje, ale i podvozek tramvají.

Komfort cestujících klesá, snižuje se i samotná bezpečnost. VŠB – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava úspěšně otestovala novou technologii na bázi optických vláken, která je schopna poškození včas odhalit.

Univerzita tak reaguje na aktuální způsoby kontroly, které už nemusí být vyhovující. Důvodem jsou nově využívané inteligentní trakční technologie, které znesnadňují kontrolu. Dopravní podniky mají k dispozici elektrické a elektromagnetické systémy pro měření a vyhodnocování opotřebení kol. Co je tedy jejich slabinou? Kromě vysoké ceny i nižší spolehlivost, než tomu bylo dříve. Nové inteligentní trakční technologie totiž způsobují elektromagnetické rušení, proti kterému jsou standardní systémy málo odolné.

Tým z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO pod vedením doc. Nedomy vyvinul nové řešení s použitím optických vláken, které při měření nevyužívá elektrický proud, a tedy není ovlivněno elektromagnetickým rušením. „Dva snímače obsahující optická vlákna jsou ukotveny ke kolejnici a vysílají signál do vyhodnocovací počítačové jednotky. Výstupní signál z vyhodnocovací jednotky poté nese užitečnou informaci o možném poškození kol,“ upřesňuje vedoucí projektu doc. Nedoma.

Potenciál uvedené optovláknová technologie byl konzultován a pilotně testován přímo s Dopravním Podnikem Ostrava, který se nyní podílí na dalším vývoji jako komerční partner. Největší přínosy nové metody vidí její tvůrci v odolnosti vůči elektromagnetickému rušení, odolnosti vůči vibracím z okolní dopravy, vysoké spolehlivosti, přesnosti měření a také v nízké ceně. Úspora oproti běžným způsobům kontroly může být až 70 %.

VŠB-TUO bude nové řešení nabízet ve formě patentové licence dopravním podnikům, firmám zaměřeným na diagnostické systémy v kolejové dopravě nebo těm vyrábějící optovláknové senzory.    

 

Vloženo: 23. 8. 2021
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět