Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 9. 2023!

Správní rada VŠB-TUO má nové členy

Správní rada VŠB-TUO má nové členy
Správní rada VŠB – Technické univerzity Ostrava má nové členy. Ti byli jmenování ministrem školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. října 2021.

Novými členy Správní rady VŠB-TUO se stali Ing. Michal Pišoja, MPH, který je předsedou představenstva AGEL, a.s. a předsedou představenstva AGEL SK, a.s., a Mgr. Pavel Csank, předseda představenstva Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s.

Ze strany ministra školství, mládeže a tělovýchovy byl mandát ve Správní radě VŠB-TUO obnoven pěti členům: Ing. Evženovi Tošenovskému, Dr. h. c., Ing. Vladimíru Bailovi, Ph.D., Ing. Petru Klaudovi, Ing. Janě Říhové a Ing. Tomáši Macurovi, MBA. Členové správní rady jsou jmenováni na dobu šesti let.

Správní rada VŠB-TUO má dvanáct členů například schvaluje rozpočet a střednědobý výhled VŠB-TUO, schvaluje strategický záměr VŠB-TUO, projednává výroční zprávu o činnosti nebo výroční zprávu o hospodaření univerzity.

Vloženo: 21. 9. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět