Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2022!

Poděbrady budou tichým a zdravým městem i díky VŠB-TUO

Poděbrady budou tichým a zdravým městem i díky VŠB-TUO
Výzkumné energetické centrum CEET VŠB – Technické univerzity Ostrava se spolupodílí na projektu Tiché a zdravé město, který spustilo město Poděbrady.

Ten má změnit dosavadní praxi údržby tamějších travnatých ploch, a to díky sedmi robotickým sekačkám značky Husqvarna. Robotické sekačky jsou  tiché a bezemisní, což dokázaly odborné studie Výzkumného energetického centra VŠB-TUO, které se týkaly zejména jejich hlučnosti a úspory energií. „Úspora energie u těchto robotických sekaček činí 3500 kWh za rok, snížení emisí CO2 se pohybuje v řádech 250 kilogramů za jeden rok,“ přibližuje výsledky studií zástupce ředitele VEC VŠB-TUO Zdeněk Neufinger, se kterým jsme si o celé problematice povídali.

Jak dlouho jste na výzkumu pro město Poděbrady pracovali?

Spolupráce na projektu „Tiché a zdravé město“ začala z kraje roku 2021. Z počátku se jednalo především o upřesnění pozic jednotlivých partnerů při zapojení do projektu, v měsících květnu a červnu už byla spolupráce velmi úzká a řešily se konkrétní technické podklady a výstupy. Věříme, že jsme navázali kvalitní a dlouhodobé partnerství, které budeme do budoucna dále rozvíjet.   

Co konkrétně jste zkoumali?

Výzkumné energetické centrum (VEC) mělo za úkol zpracovat odbornou analýzu zaměřenou na srovnání technických parametrů klasických sekaček trávy na tradiční paliva Rider Husqvarna a robotických sekaček Husqvarna Automower, které Město Poděbrady zakoupilo k údržbě travnatých ploch především v centrálním lázeňském parku. Naši odborníci se tak zaměřili hlavně na srovnání následujících parametrů: spotřeba paliva a energie, vznik emisí CO2 a hladina akustického výkonu (hluková zátěž jednotlivých strojů).

Jak testování robotických sekaček probíhalo? Testovali jste je třeba v kampusu VŠB-TUO?

VEC zpracovávalo pro Město Poděbrady odbornou analýzu a při té vycházeli naši odborníci z parametrů, které udává výrobce produktů. Samozřejmě jsme se v Městě Poděbrady s oběma typy sekaček seznámili, ale na testování samotných produktů se nespecializujeme a tudíž jsme ani v tomto případě samotný provoz za reálných podmínek netestovali.

K jakým jste došli výsledkům?

Naše výsledky potvrdily původní teze, že robotické sekačky mají mnoho výhod. Sice mají podstatně menší záběr sekání a je potřeba mnohem více provozních hodin sečení trávy, ale i přesto robotické sekačky opanovaly nejdůležitější parametry hodnocení. Těmi byly spotřeba paliva, spotřeba energie, vznik emisí CO2 a snížení hladiny akustického výkonu (snížení hluku při sekání trávy). Ve všech uváděných parametrech robotické sekačky s přehledem zvítězily. Jejich užití v centrálním lázeňském parku Poděbrad je proto logickým krokem, který zajistí údržbu travnatých ploch s využitím moderní hi-tech nízkouhlíkové technologie. Výhody projektu Tiché a zdravé město pocítí na vlastní kůži jak samotní obyvatelé města, tak i lázeňští hosté. 

Když se řeknou robotické sekačky, mluví se v souvislosti s nimi i o úsporách energie. Jaká je energetická úspora v tomto případě? Za jak dlouho robotická sekačka poseče to, co člověk se sekačkou benzinovou nebo dieselovou?

Úspory energie při použití robotické sekačky lze očekávat v řádech stovek kWh za rok. Konkrétně se jedná o rozmezí 250-300kWh/ročně. Pro představu tato úspora odpovídá provozu kombinované lednice s mrazákem v domácnosti po dobu 12 – 15 měsíců. Tento údaj sice sám o sobě potvrzuje přínos robotických sekaček, ale na benefity užívání robotických sekaček je potřeba nahlížet komplexně. Zásadní je kombinace úspor paliva, energie, snížení emisí CO2 a snížení hlukové zátěže. Nevýhodou robotických sekaček je menší šířka záběru sekání a tím pádem i vyšší počet provozních hodin. To, co člověk poseče sekačkou benzínovou nebo dieslovou robotická sekačka zvládne průměrně za trojnásobek času – podle náročnosti terénu.

Můžeme vyčíslit úsporu energie již při prvním sečení?

Úsporu energie robotické sekačky určitě při prvním sečení vyčíslit nelze. Co ale u prvního sečení trávy robotickou sekačkou pocítí každý člověk, který se rozhodne si robotickou sekačku pořídit, je úspora vlastní energie, kterou při sečení trávy musí vydat.

Nevýhodou klasických sekaček je jejich nadměrný hluk. K čemu jej můžeme přirovnat a jak se, i v číslech, od hluku klasické sekačky liší svým hlukem sekačka robotická?

Hladina akustického výkonu je jedním ze zásadních benefitů, který robotické sekačky přináší. Benzínové nebo dieslové sekačky trávy mají zaručenou hladinu akustického výkonu okolo 105dB. To si můžeme přirovnat například ke sbíječce nebo řetězové motorové pile. Robotické sekačky mají zaručenou hladinu akustického výkonu okolo 58dB. To je pro představu například televizor zapnutý při běžné hlasitosti nebo běžný hlasitý hovor dvou lidí. Už na první pohled při srovnání samotných čísel se jedná o snížení hladiny akustického výkonu téměř o polovinu. Ve skutečnosti se jedná o snížení hluku podstatně větší. Nárůst hladiny akustického výkonu o 3dB totiž člověk pocitově vnímá jako dvojnásobek hluku. Nárůst o 10dB už je jako desetinásobek původního hluku. Nárůst o 20dB je jako stonásobek původního hluku. Při srovnání benzínových nebo dieslových sekaček a robotických sekaček ale mluvíme o snížení hladiny akustického výkonu o téměř 50dB! Tento přínos robotických sekaček si člověk uvědomí při každém sečení trávy a to jak městských travnatých ploch, tak svých vlastních pozemků.

Jak se liší robotické sekačky města Poděbrady od robotických sekaček, které mají lidé?

 Hlavní rozdíl mezi robotickými sekačkami, které se používají pro údržbu travnatých ploch v lázeňském parku Města Poděbrady a mezi robotickými sekačkami, které používají lidé pro údržbu svých trávníků u domů, je samozřejmě primárně v určení jejich použití. Jako běžné sekačky, tak i robotické sekačky, se vyrábí v různých produktových řadách tak, aby vyhovovaly konkrétním uživatelům a parametrům travnatých ploch určených k sekání. Rozdíly jsou především ve zvládání náročných členitých terénů, pracovní kapacitě (tedy velikosti pozemku určeného k sečení trávy) a dále mohou být rozdíly i v množství inteligentních funkcí, které robotická sekačka nabízí. Všechny robotické sekačky ale mají společné základní funkce jako zvládání úzkých prostor, práci v dešti, automatické dobíjení, zvládání členitých terénů, ochranu před mrazem, optimalizaci sečení dle počasí, dálkové ovládání přes smarthphone, vysokou úroveň bezpečnosti, atd.

 

Text: redakce

Foto: Město Poděbrady

Vloženo: 9. 11. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět