Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mezinárodní podzimní školy projektu RiskMan

Mezinárodní podzimní školy projektu RiskMan
Fakulta bezpečnostního inženýrství je lídrem mezinárodního projektu RiskMan, který je zaměřen na posilování kompetencí vysokoškolských studentů - budoucích HSE profesionálů (Health, Safety, Environment) – v oblasti managementu rizik.

HSE profesionál řídí zdraví, bezpečnost a ochranu životního prostředí. Zabývá se celou řadou oblastí, jako je bezpečnost práce, hygiena práce, procesní bezpečnost, ochrana životního prostředí a velmi často také krizové řízení. Díky multidisciplinaritě je profese HSE velmi komplexní a náročná a vyžaduje kvalitní univerzitní vzdělání.

Projekt cílí na rozvoj praktických dovedností studentů v managementu rizik, která je klíčovou oblastí HSE. Současně jsou podporovány manažerské dovednosti, jako jsou kritické myšlení, řešení problémů, rozhodování, komunikace, argumentace a prezentace. Kompetence studentů jsou rozvíjeny s využitím inovativních nástrojů a metod. Projekt podporuje moderní přístupy ve vzdělávání, jako je kolaborativní učení, projektová výuka a zážitkové učení. Významnou roli hraje gamifikace a využití virtuální reality. Snahou projektu je podpořit VŠ učitele v zavádění inovativních a interaktivních přístupů ve výuce. 

Na řešení projektu se podílejí univerzity (VŠB-TUO a UMinho), úrazová pojišťovna (AUVA), podniky (STANT Manufacturing, Dekonta International) a další klíčové zainteresované strany působící v oblasti vzdělávání HSE odborníků (např. ENETOSH a NSC).

Jedním z významných výstupů projektu jsou mezinárodní podzimní školy, které byly uspořádány ve spolupráci VŠB-TUO, UMinho a AUVA. Z důvodu nepříznivé epidemické situace byly školy realizovány namísto původně plánovaného prezenčního setkání hybridní formou a plně online.

První škola RiskMan proběhla v prostorách SIMPROKIMu pod záštitou FBI VŠB-TUO ve dnech 13.-17.9.2021. Nosným tématem byl „Management rizik a posuzování rizik při práci“. V ostravské skupině společně pracovali studenti z ČR, Francie a Vietnamu. Studenti z Portugalska byli připojeni online. Jednalo se o první zkušenost s hybridní výukou na FBI. Přesto se s pomocí techniky podařilo zajistit kvalitní program a jako bonus si studenti vyzkoušeli práci ve smíšených týmech. Jeden den RiskMan školy byl spojen s praktickým tréninkem ve firmě STANT Manufacturing, která je mezinárodním dodavatelem palivových systémů pro automobilový průmysl. Studenti se tak mohli podívat do výroby a následně ve skupinách prováděli identifikaci pracovních rizik přímo na pracovišti. Získané vstupní poznatky pak museli předat kolegům do Portugalska, aby mohli společně řešit zadaný projekt. Tento způsob komunikace a spolupráce byl pro všechny novou zkušeností. Součástí školy byla také moderovaná diskuze s risk manažerem Tomášem Traganem (Renomia) a profesorem Pavlem Danihelkou (VŠB-TUO), kteří se společně se studenty zamýšleli nad managementem rizik v oblasti HSE.

Druhá podzimní škola RiskMan, organizovaná UMinho,  se uskutečnila 27.9. – 1.10.2021. Škola byla zaměřená na posuzování rizik v oblasti BOZP a proběhla plně online. Portugalci nově vyzkoušeli projektové učení ve virtuálním prostředí. Studenti pracovali v týmech na reálných případových studiích z průmyslu a prezentovali své výstupy představitelům vrcholového managementu podniku. Pro české studenty prvních ročníků to byla velká výzva, kterou za pomoci zkušených portugalských kolegů zvládli výborně. Bonusem školy byl seminář Průmysl 4.0, který vedl přední odborník prof. Rudolf Pichler z TU Graz.

 

Během závěrečného vyhodnocení se všichni účastníci shodli, že RiskMan školy jim přinesly nové poznatky, dovednosti, zkušenosti a jsou přínosem pro jejich další studium i profesní práci. Učitelé a lektoři získali cenné zkušenosti s online a hybridní výukou.

Projekt RiskMan se blíží do finále. Výstupy projektu (Sada interaktivních výukových nástrojů, Kurz managementu rizik v HSE a Trainee program – modul HSE) budou k dispozici na webových stránkách projektu na konci listopadu 2021. 

V současné době již běží navazující projekt OshDigit, ve kterém se řešitelský tým soustředí na digitální vzdělávání v oblasti BOZP.

 

Text: Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D., Ing. Ivana Slováčková

Foto: Ing. Eva Kluzová

 

Vloženo: 15. 11. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět