Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO posiluje spolupráce v síti U!REKA

VŠB-TUO posiluje spolupráce v síti U!REKA
VŠB-TUO je od roku 2020 členem mezinárodní sítě univerzit Urban Research and Education Knowledge Alliance (U!REKA), která má celkem 7 členských univerzit z celé Evropy.

V rámci U!REKA se na počátku listopadu konal společný seminář v rámci Evropského týdne regionů a měst na téma Urban Universities contributing to the sustainable and green recovery of Cities, v rámci něhož vystoupil prorektor pro komercionalizaci a spolupráci s průmyslem doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Mluvil o využití dat o lokalizaci trestných činů a přestupků ve vazbě na mapy kriminality, na kterém jeho tým pracuje s Policií ČR. Na akci vystoupili i zástupci z nizozemského Amsterdamu, německého Frankfurtu a finských Helsinek.

 

„Aktivity v síti U!REKA zaměřujeme jak na vzdělávání a s tím související mobility, tak i na spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Těší mě, že se i v této nelehké době objevují úspěchy např. v podobě nových evropských projektů s partnery z této sítě. Velmi podporuji cesty našich akademiků i výzkumných pracovníků na jednotlivé univerzity, což spolupráci ještě posílí,“ doplnil prorektor Ivan.

Partneři společně podávají projektové žádosti do výzev mezinárodních programů. Spolu s HOGENT byl připraven projekt Remember To Remember, který byl vybrán a bude finacován z programu Erasmus+. Další projekt byl se 4 partnery ze sítě U!REKA podán na počátku listopadu do výzvy programu Horizont Evropa. 

V polovině listopadu se konalo jednání na Instituto Politécnico de Lisboa a návštěva vybraných fakult IPL. VŠB-TUO a IPL jsou novými členy mezinárodní sítě U!REKA. Došlo k setkání s prorektorem IPL Prof. Fernandem Mélicio a vedoucí oddělení mezinárodních vztahů Cristinou Marques. Byla připravena bilaterální dohoda Erasmus (IIA), která bude v návaznosti na pracovní cestu podepsána.

 

Došlo k návštěvě Lisbon Engineering School (ISEL) a setkání s vedením. ISEL má velmi podobné studijní programy jako FAST, FEI a FS, byly diskutovány možnosti další spolupráce. Během návštěvy ISEL byly ze strany hostitele ukázány vybrané laboratoře.

Proběhla schůzka se zástupkyní IPL v pracovní skupině Internationalization at Home (IaH) Anou Raposo a vytipování vhodných témat k další spolupráci obou univerzit. Byl proveden rozhovor s institucionální koordinátorkou C. Marques o problematice virtuálních mobilit v Portugalsku, který bude výstupem projektu CRP zaměřeného na virtuální mobility.

Cesta do Portugalska byla financována z Centralizovaného rozvojového projektu „Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách“.

Informace o dalších možnostech spolupráce poskytne JUDr. Michaela Vráželová z Oddělení mezinárodních vztahů nebo členové interní pracovní skupiny (email ureka@vsb.cz).

 

Text: Michaela Vráželová, Barbora Urbanovská

Fotografie: Michaela Vráželová 

Vloženo: 22. 11. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět