Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CEET vytváří jedinečný vzdělávací kurz pro potřeby „green mobility“

CEET vytváří jedinečný vzdělávací kurz pro potřeby „green mobility“
CEET ve spolupráci s dalšími pěti projektovými partnery v rámci programu Erasmus+ KA220-HED Cooperation partnerships in higher education vyvíjí kurz speciálně připravený na míru současnému rychle se rozvíjejícímu automobilovému průmyslu, který čelí výzvám green mobility. 24. listopadu se poprvé sešlo projektové konsorcium na Kick off meetingu, aby započalo spolupráci na projektu aLIFEca: Virtuálním on-line kurzu zaměřeném na hodnocení životního cyklu v oblasti automotive.

Projekt aLIFEca nabídne manuál pro hodnocení environmentálních dopadů nejnovějších technologií automobilového průmyslu. Představí nový vzdělávací kurz pro využití metodiky LCA (life cycle assessment), který přispěje k zelené a udržitelné orientaci současného automobilového průmyslu. Přechod na zelenou a udržitelnou mobilitu je spojen s náročnou transformací celého sektoru. Restrukturalizace tohoto odvětví vyžaduje masivní školení budoucích I současných pracovníků automobilového průmyslu. Porozumění environmentálním dopadů pokrokových technologií v automotive je v zájmu celého sektoru, ať už se jedná o výrobce a distributory vozidel a jejich personál, či instituce státní správy, které rozhodují o směřování dopravy a její podpoře.  Navíc v celém automobilovém průmyslu je značná poptávka po kvalifikovaném personálu s ucelenými znalostmi o environmentálních dopadech nejnovějších inovačních postupů. 

Hlavním cílem projektu aLIFEca je vyvinout odborný kurz vysoké kvality specializovaný na hodnocení životního cyklu, který by byl připraven na míru automobilovému průmyslu. Kurz bude mít formu tzv. MOOC kurzu – massive open online course. Tyto kurzy reprezentují jednu z nejnovějších vzdělávacích forem, které jsou dostupné on-line a to vždy širokému spektru účastníků celého světa. MOOC kurzy poskytují v on-line prostředí komukoliv bez ohledu na barvu pleti, náboženské vyznání, věk nebo pohlaví otevřené a ve většině případů bezplatné výukové lekce. Na přípravě kurzu v rámci projektu aLIFEca bude pracovat konsorcium 4 univerzit a 2 konzultačních společností do 31. 10. 2023. Veřejnosti pak bude kurz představen na národních workshopech, webináři a v závěru projektu také na konferenci. Řešení projektu získal podporu významných mezinárodních asociací jako je Automotive Skills Alliance (ASA) a European Automotive Manufacturers‘ Association (ACEA).

Vloženo: 30. 11. 2021
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
Zpět