Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2023!

Studenti Fakulty stavební VŠB-TUO na letní škole ve Frankfurtu

Studenti Fakulty stavební VŠB-TUO na letní škole ve Frankfurtu
Studenti Fakulty stavební VŠB-TUO se zúčastnili mezinárodní letní školy ve Frankfurtu, kde fakultu i celou univerzitu vzorně reprezentovali a založili velmi dobrý základ budoucí spolupráce.

Na začátku letošního roku byla Fakulta stavební oslovena s možností připojit se do sítě univerzit pod projektem U!REKA, konkrétně do části U!REKA lab: Urban Commons. Jednou z aktivit byla i nabídka Letní školy Urban Commons School: Commoning the Post-Covid City, která se konala 6. - 9. října 2021 ve Frankfurtu.

Co jsou to Urban Commons?

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá ani úplně jednoznačná. Toto ale není odborný vědecký článek, a proto si dovolím výrazné zjednodušení. Jedná se o jeden ze stupňů zapojení občanů do spoluvytváření městského prostředí. S ještě větším zjednodušením mohu říct, že se jedná nejen o participaci občanů při diskusích, ale i přijetí zodpovědnosti za rozhodnutí. Je to téma, které je dneska velmi populární a na technicky zaměřené fakultě je trochu něčím novým.  Aby měli studenti dobré praktické základy, zapojili se před odjezdem do celoročního projektu spolu se studenty z Ostravské univerzity. Tento projekt je založen právě na práci s občany.

Letní škola Urban Commons School: Commoning the Post-Covid City byla pořádána jako interdisciplinární, mezinárodní i hybridní, do práce se v rámci školy zapojovali jak studenti z různých oborů, tak i studenti z různých univerzit a států. Někteří se zapojovali i online. Fakultu stavební reprezentovali studenti z oborů stavební hmoty a diagnostika staveb a studenti z městského inženýrství. Všichni se zapojili do výzkumného panelu nazvaného Urban planning, Housing and Technology. Formou strategické hry řešili problém jedné z nových čtvrtí ve Frankfurtu. Spolupracovali se studenty z Itálie, Německa a Finska, celé tři dny usilovně tvořili, přemýšleli a diskutovali, a díky tomu při závěrečných prezentacích výzkumných panelů sklidili zasloužený potlesk, uznání i pochvaly.

Studenti měli kromě práce ve výzkumných panelech také možnost vyslechnout několik vyzvaných mezinárodních přednášek. Jedním z prezentujících vyzvaných řečníků byl i Ing. Stanislav Endel, Ph.D. z Katedry městského inženýrství Fakulty stavební VŠB-TUO, který velmi zaujal přednáškou na téma bytové výstavby v postkomunistických zemích. Studenti se také bavili, součástí bylo divadelní představení studentů z Lisabonu a večerní posezení s bohatou diskusí.

Na závěr si dovolím jako jeden ze supervizorů výzkumného panelu spolu s kolegyněmi z Frankfurtu a Helsinek několik poznámek. Z odborného pohledu musím konstatovat, že pokud chceme být úspěšní a opravdu plánovat naše města jako udržitelná, je nezbytné se opírat i o názory občanů, obyvatel daného prostoru. Výzkum by ale měl být zaměřen (a to byl také jeden ze závěrů, který studenti formulovali) na dlouhodobé objektivní hodnocení těchto aktivit, jejich celkový impakt i jejich udržitelnost. Z pohledu pedagoga jsem hluboce přesvědčena, že konfrontovat naše studenty se zahraničními studenty, konfrontovat různé názorové proudy ale i ukázat studentům něco více než jen kampus je vkladem do budoucna. S určitým „pobavením“ jsem pozorovala jak v průběhu tří dnů od prvotního lehkého kulturního šoku, vnitřního odmítnutí a defenzivního postoje přešli studenti do zamyšlení se nad různými aspekty až po rozhodnou obranu svých názorů s respektem k názorům jiných. Věřím, že studenty tato akce obohatila nejen o užitečné kontakty a zážitky, ale i odborné informace, a že si, až budou v praxi, na tuto letní školu vzpomenou a třeba některou z myšlenek uvedou v život. Také sami zjistili, že práce v mezinárodním týmu jde, že občasné jazykové nedostatky se dají hravě zvládnout. Tam, kde je vůle, tam se všechno podaří.

 

Text a foto: doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.

Vloženo: 1. 12. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět