Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 4. 2023!

Zahraniční stáž Fraunhofer institut IWU

Zahraniční stáž Fraunhofer institut IWU
Jmenuji se Tereza, jsem studentkou 2. ročníku doktorského studijního programu Kybernetika a léto 2021 jsem strávila na zahraniční stáži v Německu. Moje cesta byla postavena na základech spolupráce VŠB–TUO s německou výzkumnou organizací Fraunhofer-Gesellschaft v rámci projektu GeoUS.

Povinností každého nového doktoranda Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) je výjezd na zahraniční stáž. Díky této jedinečné příležitosti má student možnost strávit část studia spoluprací se zahraniční institucí, která může mít významný přínos pro studentovu disertační práci, publikační činnost a kariéru celkově. Mít v CV zahraniční stáž, to vypadá skvěle!

Fraunhofer-Gesellschaft má několik více než 70 výzkumných institutů, každý z nich je zaměřen na jinou oblast vědy a výzkumu. Věděli jste, že Fraunhofer má na svědomí vývoj audioformátu MP3, airbagů v autech či mobilní 4G sítě? Letní stáž jsem absolvovala ve Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technnology se zkratkou IWU, jenž se specializuje na vývoj komponent, procesů, metod a souvisejících komplexních strojních systémů, které dávají za vznik továrnám s různým zaměřením. Nedílnou součástí vývoje těchto komplexních systémů je integrace inteligentního výrobního algoritmu. Vzhledem k tomu, že náplní mé disertační práce je inteligentní řízení ve vestavěných systémech, jsem věděla, že díky stáži získám pohled na řešenou problematiku optikou jedné z nejlepších výzkumných institucí na světě.

Na stáži jsem pracovala pod vedením školitele, který mě po celou dobu stáže vedl při řešení projektů Fraunhoferu, na kterých jsem se podílela. Úzce jsem spolupracovala s výzkumníky z oblasti strojového učení, automatizace a vestavěných systémů, kteří se specializují na vývoj řídicích systémů s využitím přístupů strojového učení. Přijali mě do svého multikulturního kolektivu a díky tomu jsem nejen v práci, ale i po ní měla s kým trávit čas, poznat lépe jednotlivé kultury a také procvičit angličtinu a němčinu při přátelském povídání.

Jak už jsem zmínila, stáž byla zaměřena na aplikace strojového učení, takže jsem byla zapojena do několika výzkumných projektů se strojovým učením spojených. Konkrétně jsem se podílela na tvoření tutoriálu o implementaci ONNX Runtime pro akceleraci trénování metod strojového učení. Díky vytváření tutoriálu jsem získala vědomosti o možných způsobech implementace formátu ONNX a práci s frameworkem ONNX Runtime. Další částí stáže byla spolupráce na projektu pro vytvoření modulu pro detekci defektů a anomálií na textiliích. Projekt byl součástí zakázky pro nejmenovanou německou firmu na výrobu textilií, které vyvinutý přístroj usnadní práci při kontrole kvality výrobků. V rámci toho jsem se naučila pracovat se softwarem Xeidana, který vznikl právě na pracovišti IWU, kde jsem působila, a slouží pro vytváření automatizovaných kontrolních systémů.

Poslední částí stáže bylo vytvoření programu pro detekci závad na železničních kolejích, u kterého je pomocí strojového vidění snímána dráha vlaku a jsou zaznamenávány případné nedokonalosti na kolejích a v jejich bezprostřední blízkosti. Tato část práce zůstala v procesu i po ukončení stáže a tím pokračuje moje spolupráce na publikaci zaměřené na inspekci železnic s cílem detekovat defekty/anomálie na kolejnicích pomocí softwaru založeném na různých přístupech strojového učení.

Stáž pro mě byla velkým přínosem hned v několika aspektech. Získala jsem nové znalosti v oblasti strojového učení a jeho implementace. Bezpochyby jsem si zlepšila svoje jazykové dovednosti a schopnost prezentace výsledků práce v cizím jazyce. V neposlední řadě jsem poznala spoustu nových výzkumníků s odlišným pohledem na moji oblast zájmu a tím si rozšířila obzory v profesním životě. Děkuji VŠB-TUO, že mě „donutila“ vyjet a tím získat významnou pracovní zkušenost.

Projekt GeoUS je financovaný programem Evropské unie Horizont 2020 (Grant Agreement 856670). Na projektu GeoUS společně pracují výzkumníci z Fakulty elektrotechniky a informatiky, Fakulty stavební a Hornicko-geologické fakulty.

 

 

Text: Ing. Tereza Paterová, FEI VŠB-TUO

Foto: Mgr. Petr Šimčík

 

Vloženo: 28. 2. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět