Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

6 rychlých s personalistou

6 rychlých s personalistou
Arnošt Zdenković z ABB. ABB je přední globální technologická firma, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení trvale udržitelnější budoucnosti.

V ABB na vás může čekat cestování za zajímavými projekty i kariérní růst

ABB je přední globální technologická firma, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením softwaru s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů posouvá ABB hranice technologie na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch firmy, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří více než sto tisíc talentovaných zaměstnanců pracujících po celém světě. V České republice ABB působí v sedmi lokalitách – Praha, Brno, Ostrava, Mošnov, Plzeň, Jablonec nad Nisou a Most. Operační centrum Evropa (EUOPC) pak je globálním centrem ABB nejen pro technická řešení ale i další služby v oblasti procesní automatizace. V současnosti působí v Ostravě, Plzni, Kaliningradu a Krakově.

Arnošt Zdenković pracuje ve společnosti ABB od konce roku 2019 a působí zde v roli Talent Partnera. Má na starosti oblast robotiky, pohonů a také procesní automatizace v České republice, kam patří i Operační centrum Evropa se srdcem v Ostravě. V rámci své pozice je odpovědný za nábor a hledání nových talentů, spolupráci s vysokými školami, utváření strategie náboru a podílí se také na employer branding a HR marketingu. Více se o něm můžete dozvědět na LinkedIn nebo také v rámci seriálu Kariérního centra VŠB-TUO „6 rychlých s personalistou“. Položili jsme mu šest krátkých otázek, prostřednictvím kterých přiblíží profil ideálního uchazeče z pohledu Operačního centra ABB.

 

Čím je vaše firma výjimečná? Proč by si vás měl absolvent vybrat?

Za mě jsou to hlavně stabilní přátelské a profesionální mezinárodní prostředí, možnost kariérního růstu a velmi zajímavé projekty. Nesmím ale zapomenout ani na důraz na celkovou udržitelnost a rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. Když jsem do ABB nastoupil, tak mě ohromila profesionalita všech kolegů a zároveň velmi vstřícný a ochotný přístup. Nikdo mě nikdy neodmítl a snažil se mi pomoci, a to napříč všemi našimi pobočkami. S kolegy si tykáme, už jen to navozuje příjemnou přátelskou atmosféru. V neposlední řadě v rámci Operačního centra Evropa máme program na doporučování zaměstnanců. Z tohoto programu k nám ročně přibude okolo 20 % nových kolegů, kteří zde mají někoho, koho znají. V rámci celé společnosti pak jsou všechny pozice, včetně manažerských, otevřeny primárně pro naše zaměstnance, kterým dáváme v případně shody s požadavky přednost před externími uchazeči.

Máme také velmi zajímavé projekty. Mezi ně patří celková digitalizace v průmyslu, ať se jedná o elektrárny nebo důlní těžbu, automatizaci kontejnerových překladišť, nebo také oblast pohonů pro výletní lodě, jachty a tankery. Všechny naše projekty spojuje kromě zvýšení efektivity a snižování nákladů také silný důraz na udržitelnost. ABB byla zařazena mezi 100 nejudržitelnějších společností světa.

 

Jaký je ideální absolvent – uchazeč o zaměstnání?

Absolvent, který nás rozhodně zaujme, umí aktivně využívat anglický jazyk, chce na sobě pracovat a rozšiřovat své zkušenosti a odbornost. Jsme také rádi, pokud mu nevadí cestovat, a to hlavně tehdy, hlásí-li se na technickou pozici. Může se jednat o krátké pracovní cesty v řádu několika týdnů za rok nebo i cesty na několik měsíců. Tyto dlouhodobé výjezdy jsou spojeny nejčastěji s projekty v oblasti námořního průmyslu. Kolegové na nich připravují vše z pohledu automatizace na lodi a podílí se na pilotní plavbě a testu všech zařízení.

 

Co vnímáte jako silné a slabé stránky současných absolventů univerzit?

Každý absolvent, který k nám nastoupí, má své silné i slabé stránky. Nicméně, aby byl článek užitečný, rád bych zmínil zejména ty slabé. Často se stává, že k nám chodí absolventi s velmi nízkou úrovní anglického jazyka. Přitom většina projektů, na kterých u nás pracujeme, je spojena s komunikací právě v angličtině. Nejsou pro nás důležité certifikáty, ale ochota komunikovat a nebát se dělat chyby. Další slabou stránkou jsou chybějící zkušenosti po čas studia, ať už ve formě praxe či stáže. Praxe, stáže i spolupráci na bakalářských a diplomových projektech u nás nabízíme. Navíc, pokud dojde k oboustranné spokojenosti, pak se z absolventů často stávají naši zaměstnanci. V neposlední řadě pak často vidíme malou ochotu cestovat. Zkušenosti ze zahraničí jsou opravdu k nezaplacení a dokážou vám otevřít dveře do světa a k dalším kariérním příležitostem.

 

Co mohou dělat sami studenti pro hladší vstup na trh práce?

Kromě toho, že by se neměli bát komunikovat v angličtině a získávat zkušenosti a praxi v průběhu studia, je určitě dobré se zajímat o oblast, které se chtějí do budoucna věnovat. Abychom cestu k informacím absolventům ulehčili, pořádáme pravidelně každý rok den otevřených dveří, ať už fyzicky nebo online. Mohou se zde dozvědět, co je na dané pozici nutné znát a s jakými typy projektů se mohou potkat. Zároveň se mohou manažerů ptát na to, co je zajímá. Informace ke dnům otevřených dveří najdou vždy na stránkách Operačního centra Evropa, nicméně termín většinou následuje po veletrhu kariérních příležitostí kariéra+ v Ostravě, kterého se pravidelně účastníme.

 

Jaký byl největší „bizár“, který jste u pohovoru zažili?

Úsměvných situací bylo určitě hned několik. Vybavuji si například originální životopis psaný rukou na listu vytrženém ze školního sešitu nebo ambiciózního kandidáta bez praxe s požadavky na okamžitý nástup na manažerskou pozici s komentářem, že se učí velmi rychle. Hromadu dalších netradičních situací pak přinesla sama současná online doba covidová, která dává více nahlédnout do osobního prostoru kandidáta. U pohovoru jsem tak už měl štěkajícího psa nebo kandidáta, kterému nebylo vidět do obličeje, protože seděl zády k oknu. Na můj dotaz, jestli by se nemohl natočit, mi odpověděl, že ne, že mu to takto vyhovuje.

 

Chtěl byste studentům a absolventům něco dodat nebo vzkázat?

Pokud vás nějaká společnost zaujala svými projekty, určitě nečekejte na konkrétní pozici. Kontaktujte danou firmu s tím, že se jí krátce představíte a sdělíte, proč byste zde právě vy rádi pracovali. Navíc pokud společnost nabízí spolupráci formou nějaké stáže či brigády, je to skvělá možnost, jak si zjistit, jestli vám práce a kultura v ní sedí. Určitě není dobré se hnát jen za výší mzdy, ale také se dívejte, jaké má firma projekty, jaké vám dává příležitosti k dalšímu rozvoji a růstu a v neposlední řadě, jak přistupuje k udržitelnosti.

 

Kariérní web ABB Česká republika

Vloženo: 1. 9. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9730 - Kariérní centrum
Zpět