Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studenti FEI získávají zkušenosti v zahraničí

Studenti FEI získávají zkušenosti v zahraničí
Katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky je od března 2019 vedoucím partnerem přeshraničního česko-polského projektu „Rozšíření kompetencí absolventů v oblastech udržitelné elektroenergetiky a životního prostředí“.

Jedním z hlavních cílů projektu je zvýšení uplatnitelnosti budoucích českých a polských absolventů oborů elektroenergetiky a udržitelného životního prostředí na trhu práce.

Partnerem projektu je Politechnika Opolská z Polska. Studenti obou univerzit vyjíždějí díky podpoře projektu na studijní pobyt na partnerskou univerzitu do zahraničí. Jedním ze studentů, kteří absolvovali zahraniční studijní pobyt, je i student FEI VŠB-TUO Lukáš Vávra. Lukášův pobyt byl z důvodu pandemie Covid-19 rozdělen na dvě části, první z nich absolvoval již na podzim roku 2020. Zbytek pobytu mohl po otevření partnerské univerzity absolvovat v zimním semestru AR 2021/2022.

 

„Seznámil jsem se s výukovým a výzkumným profilem Fakulty strojní Politechniky Opolské, která nabízí procesní inženýrství, environmentální inženýrství, mechaniku a konstrukce strojů, vozidel, tepelné inženýrství, což je velkou součástí mého výzkumu v rámci hydroponických laboratoří. Dále jsem poznal nová průmyslová zařízení, prošel jsem části výrobní inženýrství a automatizace, materiálové inženýrství,“ vyjmenoval Lukáš zaměření svého zahraničního pobytu. „Zúčastnil jsem se také několikrát exkurze do čistírny odpadních vod. V čistírně mě nejvíce zajímaly pravidla a postupy při dlouhodobém výpadku elektrické energie (blackoutu) u kritické infrastruktury. Dozvěděl jsem se informace o vodárenství a její energetické náročnosti, což bylo velmi přínosné“, hodnotí svůj pobyt Lukáš Vávra.

Pobyt studentů je financován z prostředků projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko: Rozšíření kompetencí absolventů v oblastech udržitelné elektroenergetiky a životního prostředí, CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671. Projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Text: Lukáš Vávra, JUDr. Michaela Vráželová, Ph.D., LL.M.

Fotografie: Ing. Miroslava Goňo, Ph.D., MBA

Vloženo: 7. 3. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět