Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 2. 2024!

VŠB-TUO: Univerzita pro praxi

VŠB-TUO: Univerzita pro praxi
VŠB – Technická univerzita Ostrava svými studijními programy reaguje na požadavky zaměstnavatelů, na škole navíc vyučují lidé z praxe, kteří se tak sami na rozvoji největší univerzity v Moravskoslezském kraji podílejí.

Studenti spolupracují s firmami už během studia, mají v nich například stáže a projekty, anebo píšou pro firmy závěrečné práce. I přesto je ale v České republice technicky vzdělaných pracovníků stále nedostatek. Proč tomu tak je, jak se na životě univerzity a jejího Kariérního centra podepsala pandemie, a co v současné době vyžadují zaměstnavatelé od svých budoucích pracovníků? Odpovídali doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D., prorektor pro strategii a spolupráci a Ing. David Hibler, projektový a obchodní manažer Kariérního centra VŠB-TUO.

O jaké studenty či absolventy mají zaměstnavatelé největší zájem?

Igor Ivan: Nejčastěji o ty, kteří studují IT. Stále častěji za mnou ale chodí zástupci firem, které se orientují na materiálové inženýrství, strojírenství, anebo automotive. Reagujeme na poptávku na trhu práce a nabízíme studijní programy, o které je ze strany zaměstnavatelů velký zájem. Cítíme v této rovině zodpovědnost vůči regionu a průmyslu obecně.

Propojujete firmy a studenty skrz akce, které na univerzitě pořádá Kariérní centrum?

David Hibler: Ano, vzájemně se potkávají hned na několika akcích. Tou hlavní je veletrh pracovních příležitostí kariéra+, na několika fakultách jsme zorganizovali tzv. Company Talk Show. Loni jsme spustili k+ portál, který studentům a absolventům do tří let od ukončení studia otevírá nové možnosti: studenti v něm najdou trainee programy, témata bakalářských a diplomových prací, profily zaměstnavatelů, absolventi například nabídky DPP, DPČ, zakázky pro freelancery nebo práci na HPP. Služby Kariérního centra ale využívá jen asi 10 procent studentů. Ti pak u promocí mohou říct, že nejsou jako ostatní absolventi, vysoká škola totiž není jen o studiu, ale také o získávání dalších, zejména měkkých dovedností. Pokud tedy student chce po absolutoriu získat to nejlepší místo, měl by nějakým způsobem, v kladném slova smyslu, vyčnívat.

Igor Ivan: VŠB – Technická univerzita Ostrava nabízí spoustu možností ve vzdělávání nad rámec svých odborných znalostí právě skrz Kariérní centrum. Naši studenti navíc mají téměř jistou šanci na výjezd za studiem či praktickou stáží do zahraničí. Vyjet do zahraničí mohou už ve 2. ročníku bakalářského stupně studia a do absolvování mohou této možnosti využít hned několikrát. Zlepší si jazyk, angličtina je v dnešním globalizovaném světě podmínkou, vylepší si své skóre na trhu práce. Studenti mohou vyjet do evropských zemí, jako jsou Norsko, Finsko, Slovinsko, Belgie, Francie nebo Německo, do zemí Jižní Ameriky a Asie a nově i do Kanady.

Jak pomáhá Kariérní centrum univerzity studentům v rozvoji jejich měkkých dovedností? V jakém ročníku studia je ideální vás navštívit?

David Hibler: Myslím si, že je ideální, když přijdou v prvním nebo druhém ročníku a už tehdy s námi začnou pracovat na svém kariérním portfoliu. Nabízíme služby zaměřené na seberozvoj, uděláme studentům diagnostiku, díky které zjistíme, jaké jsou jejich slabé a silné stránky. Ty pak mohou dále rozvíjet a stávat se tak lepšími a pro zaměstnavatele zajímavějšími. Pořádáme také workshopy a webináře, nebo nabízíme konzultace jejich CV a profilů na profesní síti LinkedIn. VŠB-TUO disponuje i vlastním start-up akcelerátorem a podporuje své studenty v jejich vlastním podnikání.

Už jsme nakousli téma absolventů. Jakou roli hrají v navazování kontaktů s firmami a motivací studentů?

David Hibler: Kvalitní absolvent VŠB-TUO se může stát kvalitním zaměstnancem. Když si student po ukončení studia najde práci, ve které je úspěšný, je hrdý na to, že je našim absolventem a školu dál doporučí. Navíc s námi zůstává v kontaktu.

Igor Ivan: Souhlasím. Firmy, malé i velké, za námi z 90 procent přichází s tím, že potřebují studenty či čerstvé absolventy. S univerzitou jsou firmy komplexně provázané – studenti  v nich začínají bakalářskou prací, dostanou se k reálným projektům. Experti z firem se zapojují do výuky, studenti pak do práce ve firmě. S firmami se snažíme budovat dlouhodobé vztahy a daří se nám spolupracovat jak s těmi menšími, tak i s dlouholetými „matadory“. Přicházejí malé i velké firmy.

Celý svět poznamenala pandemie covidu. Jak zasáhla do navazování vztahů s firmami? Projevila se i tady digitalizace, která s ní přišla?

Igor Ivan: Pandemie podle mého názoru digitalizaci urychlila. Vztahy se přesunuly do online prostředí, firmy nechtěly predikovat a plánovat své aktivity dlouho dopředu, jednalo se spíše o krátkodobé plány. Nemohli jsme dělat konference a akce, školení. Pandemie tedy část spoluprací omezila, vztahy mezi univerzitou a firmami ale pokračovaly samozřejmě dále a vědecko-výzkumnou spolupráci pandemie prakticky neovlivnila. I my jsme reagovali: k+ portál a veletrh pracovních příležitostí byly úspěšně převedeny do online prostředí. Firmy byly nadšené.

Změnila pandemie i potřeby studentů? Jaká očekávání nebo nároky mají na své budoucí zaměstnání? Chtějí například víc pracovat z domu?

David Hibler: Práce z domu dnes už není benefit. Je to standard. Letošní veletrh se konal kvůli pandemii výjimečně v říjnu, na jaře jsme jej zorganizovali online. Podzimní veletrh se velmi povedl, zaměstnavatelé byli za osobní setkání s našimi studenty velmi rádi. Studenti se na veletrhu zaměstnavatelů více doptávali, více se zajímali o další informace týkající se práce u zaměstnavatelů. Byli více zaujatí.

Igor Ivan: Nic extrémního se ale nestalo. Většina firem zkrátka nemůže ze dne na den změnit styl práce nebo výroby kvůli pandemii. Technolog nemůže jednoduše pracovat z domu. Potřebuje ke své práci infrastrukturu, přístroje a odpovídající prostory.

Jedním z klíčových bodů Strategického záměru VŠB-TUO pro roky 2021-2027 je vzdělávání pro praxi. Jak chcete tohoto cíle dosáhnout?

Igor Ivan: Když jsme Strategický záměr připravovali, přemýšleli jsme, jak hodnotit kvalitu vzdělávání na naší univerzitě. Odpověděli nám zaměstnavatelé. Snažíme se, aby naši absolventi byli dobře uplatnitelní na trhu práce, aby našli dobré místo, aby s nimi byl jejich zaměstnavatel spokojený. Zároveň jim ukazujeme také cestu vlastního podnikání.  Právě spokojenost s našimi absolventy a jejich úspěšnost pravidelně a dlouhodobě analyzujeme, ať už v rámci Průmyslové rady nebo realizaci řady studií. Ať pouze nechválím, tak z posledních výsledků nám vyplývá požadavek na zlepšení znalosti cizího jazyka a další měkké dovednosti jako práce v týmu a komunikace.  

David Hibler: Požadavky zaměstnavatelů monitoruje i Kariérní centrum VŠB-TUO, které komunikuje s konkrétními zaměstnavateli. Ptáme se, jaké mají na své zaměstnance nároky. Čím dál více zaměstnavatelů vyžaduje, aby měli junioři nastupující do práce v jejich firmě, rozvinuté i již zmíněné měkké dovednosti. Je důležité, jestli jsou ochotni se učit, jestli zapadají do týmu. Základní znalosti z oboru získají ve škole, samo o sobě to ale dnes už nemusí stačit. Jednoduše řečeno, když chcete od života něco navíc, musíte mu i vy něco navíc nabídnout. A ideálně začít už na škole.

Text: Ing. Barbora Urbanovská, Vztahy s veřejností

Foto: Mgr. Petr Šimčík

Vloženo: 28. 4. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět