Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 2. 2024!

Rektor VŠB-TUO byl zvolen místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností

Rektor VŠB-TUO byl zvolen místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností
Rektor VŠB-TUO, prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., byl ve čtvrtek 17. února zvolen místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností.

Na místo místopředsedy České konference rektorů pro oblast tvůrčích činností byl prof. Václav Snášel zvolen na funkční období 1. března 202231. července 2023 a sám k této volbě řekl: „Zvolení do této funkce beru jako velké zadostiučinění pro naši univerzitu i pro mě osobně. V posledních letech je vidět, jak je potřebné, abychom jako univerzity postupovaly společně, dosáhly konsenzu mezi námi a mohly tak efektivně vyjednávat s dalšími institucemi. Spolupráce v rámci všech členů ČKR je přínosná a například během pandemie byla zásadní pro zvládnutí situace na univerzitách.“

Česká konference rektorů (ČKR) vznikla 28. ledna 1993. Jedná se o sdružení rektorů všech téměř všech veřejných, státních a některých soukromých vysokých škol v Česku. Jejím posláním je zabývat se zásadnámi otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. ČKR navazuje a udržuje styky s Konferencemi rektorů jiných zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména Evropskou univerzitní asociací (EUA). 

 

 

 

 

Vloženo: 18. 2. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět