Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 28. 4. 2023!

Cíle PhD Akademie nemohou být moudřejší

Cíle PhD Akademie nemohou být moudřejší
PhD Akademie VŠB-TUO uspořádala v polovině března přednášku Zifana Wanga, postdoka z Oxfordské univerzity. Mladý vědec hovořil o možnostech propojení fyziky, softwarového inženýrství, materiálových věd či mechaniky při poznávání a pochopení mikrokosmu. Při této příležitosti jsme se zeptali na jeho zkušenosti s doktorským studiem na prestižní britské univerzitě.

Proč jste se rozhodl pro doktorské studium? Jaké podmínky jste pro přijetí musel splnit? Je o doktorské studium velký zájem?

Když jsem se coby absolvent snažil najít práci, zjistil jsem, že s bakalářským titulem nejsem v dnešní době na trhu práce dostatečně konkurenceschopný. Proto jsem se rozhodl zvýšit si kvalifikaci doktorským studiem. Domnívám se však, že většina mých vrstevníků považuje magisterský titul za dostatečný a myslí si, že doktorské studium není nutné. Nejobtížnější podmínkou pro přijetí je znalost angličtiny.

Můžete se s námi podělit o informace ohledně koncepce doktorského studia na Oxfordské univerzitě? Jak dlouho studium trvá a jaké má doktorand povinnosti a příležitosti?

Doktorské studium na Oxfordské univerzitě spočívá v podpoře studentů tak, aby pracovali na nejnáročnějších oblastech ve vědeckém oboru. Doktorandi si obvykle mohou výzkumný zájem svobodně zvolit. Průměrná délka studia je 3,5 roku. Možnosti doktoranda se obvykle odvíjejí od toho, co mu může poskytnout jeho školitel. Podle mého názoru by však doktorand měl být natolik aktivní, aby si příležitosti hledal sám.

V čem spočívá váš výzkum?

Pracuji na různých výzkumech, včetně 3D tisku, polymerů, lithium-iontových baterií, výpočetního modelování. Mou hlavní oblastí jsou slitiny niklu a titanu s tvarovou pamětí.

Jak významnou roli hraje během studia školitel a nakolik důležitá je spolupráce s kolegy nejen z vaší výzkumné skupiny, ale i dalších pracovišť?

Můj školitel hrál v mém doktorském studiu zásadní roli – bez jeho vedení bych nemohl své doktorské studium naplnit. Spolupráce je pro mě jako výzkumného pracovníka velmi důležitá, protože může přinést více publikací. Pokud se vědecký problém nepodaří vyřešit v rámci naší výzkumné skupiny, je třeba se obrátit pro pomoc na ostatní kolegy z jiných skupin. Správná spolupráce zajišťuje úspěch doktorandského studia.

Věnujete se pouze vědecké práci, nebo se podílíte i na výuce?

Během svého doktorského studia jsem se podílel na čtyřech různých projektech. V Oxfordu nemají doktorandi povinnost vyučovat, čas od času se však nějaké nabídky objeví a mohou se o ně ucházet doktorandi i postdoktorandi. Během doktorského studia jsem pracoval jako školitel katedry pro 3. ročník bakalářského studia, asistent výuky ve 2. ročníku bakalářského studia a invigilátor na své vysoké škole. Na těchto pozicích pracuji i nyní jako postdoktorand.

Vaše přednáška se konala v rámci PhD Akademie VŠB-TUO, jejímž cílem je nabízet výzkumným pracovníkům ucelený systém vzdělávání a služeb. Studenti mohou získat informace například o tom, jak správně psát odborné publikace, komunikovat výsledky výzkumu například na konferencích či připravit vědeckých projektů. Jak moc jsou tyto kompetence důležité pro vás, při vašem studiu?

Z mého pohledu jsou to pro doktoranda zcela klíčové kompetence. Na inženýrském oddělení Oxfordské univerzity je jedním z požadavků pro získání doktorského diplomu publikovat alespoň dvě až tři recenzované práce. To není skryté pravidlo, ale spíše jasný požadavek uvedený na webových stránkách. Proto si myslím, že tyto cíle PhD akademie nemohou být moudřejší.

Existuje podobný systém pro doktorandy na vaší univerzitě? Pokud ano, co je jeho součástí?

Ano, myslím, že existuje. Na katedře technických věd jsou pravidelně organizovány dva typy seminářů. Jedním z nich je juniorský výzkumný seminář. Na tento typ seminářů jsou pozváni doktorandi katedry, aby prezentovali během 20 minut téma svého výzkumu. Tento seminář se koná jednou měsíčně. Druhým je seniorský výzkumný seminář, kam jsou zváni externí přednášející. Jde obvykle o významné  profesory v oboru, někdy také postdoky. Každý seminář trvá 50 minut a koná se každý týden během semestru.

Oxford University má vysokou prestiž. Mají podle vašich zkušeností šanci studovat zde PhD studium například i čeští zájemci?

Zatím jsem se na Oxfordské univerzitě nesetkal s žádným studentem z Česka. Domnívám se ale, že jde jen o to, zda studenti mají takovou představu, respektive ambice na tuto univerzitu nastoupit. Někdy je nápad mnohem důležitější než inteligence. Rozhodně bych českým uchazečům doporučil, aby se na doktorát v Oxfordu přihlásili.

Jaké jsou vaše budoucí plány?

Již jsem dokončil doktorát a nyní pracuji jako postdoktorand. Po dokončení současného projektu na konci letošního června budu hledat místo lektora nebo další pozici postdoka někde ve světě.

Ptala se: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV

Vloženo: 7. 4. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět