Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 20. 4. 2023!

Univerzita se může pochlubit nárůstem počtu vysoce citovaných článků

Univerzita se může pochlubit nárůstem počtu vysoce citovaných článků
VŠB-TUO si dle databáze Web of Science meziročně výrazně polepšila v počtu vysoce citovaných článků. Jedná se o vysoce citované práce, které se umístily v jednom procentu nejcitovanějších v porovnání s ostatními články publikovanými ve stejném oboru v daném roce.

Zatímco dosavadní maximum byly tři „Highly Cited Papers“ v roce 2019 a v ostatním minulých letech se univerzita mohla v této kategorii pochlubit pouze jediným příspěvkem, za rok 2021 má v databázi devět takto vysoce citovaných publikací.

I když je určitě stále co  zlepšovat a na tomto čísle rozhodně nechceme ustrnout, nárůst v řádu stovek procent mě těší. Mám radost z toho, že publikace, které mají vysoký ohlas v dané odborné komunitě, vytváříme na různých pracovištích a rozrůstá se i počet jejich spoluautorů,“ uvedla prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová, která se na vzniku jednoho „Highly Cited Paper“ rovněž podílela.

Do kategorie „Highly Cited Papers“ s afiliací  VŠB-TUO za rok 2021 patří pět odborných článků a čtyři přehledové články – review. Nejvíce z nich (5) bylo publikováno v časopisech vydavatelství Elsevier, dva v titulech vydavatelské společnosti Wiley a po jednom ve vydavatelství MDPI a World Scientific.

Z oborů byly nejvíce zastoupeny materiálové vědy, fyzikální chemie, environmentální vědy a nanovědy, nechyběly ale ani další obory. Na úspěšných publikacích se za VŠB-TUO podílela celá řada autorů.  Dvě „želízka“ v seznamu měli pouze dva výzkumníci. Prvním z nich je Mark Rummeli z Institutu environmentálních technologií CEET. Přehledový článek Applications of nanogenerators for biomedical engineering and healthcare systems, jehož je spoluautorem, je také jediným „Hot Paper“ VŠB-TUO v roce 2021. Má již 87 citací.  Hot Papers jsou práce publikované v posledních dvou letech, které byly citovány brzy po zveřejnění. Tyto práce byly v posledním dvouměsíčním období citovány tolikrát, že se ve srovnání s pracemi ve stejném oboru a z téhož období umístily v horním 0,1 %.  Dalším vědcem, který se podílel na dvou „Highly Cited Papers“ VŠB-TUO je fyzikální chemik Radek Zbořil z Centra nanotechnologií CEET, který byl v roce 2021 zařazen také na seznam nejcitovanějších vědců světa – Highly Cited Researcher. 

Seznam „Highly Cited Papers“ s afiliací VŠB-TUO:

Applications of nanogenerators for biomedical engineering and healthcare systems

Single-Atom Catalysts: A Sustainable Pathway for the Advanced Catalytic Applications

A review of recent developments in Si/C composite materials for Li-ion batteries

Biomass-derived activated carbon material from native European deciduous trees as an inexpensive and sustainable energy material for supercapacitor application

Evaluation of the Correlation between Facial Muscle and Brain Activities in Auditory Stimulation  

Co-pyrolysis and synergistic effect analysis of biomass sawdust and polystyrene mixtures for production of high-quality bio-oils

Advanced Cr(VI) sorption properties of activated carbon produced via pyrolysis of the "Posidonia oceanica" seagrass

Source apportionment of magnetite particles in roadside airborne particulate matter

A Review of Vat Photopolymerization Technology: Materials, Applications, Challenges, and Future Trends of 3D Printing 

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV

Vloženo: 19. 4. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět