Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 21. 4. 2023!

FIP Academy nabídne již čtvrtý odborný seminář

FIP Academy nabídne již čtvrtý odborný seminář
Christian Teicht z Fraunhoferova chemicko-technologického institutu (Fraunhofer ICT) a Bedřich Smetana z Fakulty materiálově-technologické (FMT) VŠB-TUO představí svůj výzkum na čtvrtém semináři FIP Academy, který se uskuteční 5. května od 14:00.

Christian Teicht bude hovořit na téma Termochemické systémy akumulace a přeměny tepla - koncepce, návrh a aplikace. Vědecký pracovník získal magisterský titul v oboru chemického inženýrství na Mannheimské univerzitě aplikovaných věd se specializací na technologie přenosu tepla a hmoty a sypkých látek. V současné době pracuje na své doktorské práci v oboru adsorpční transformace tepla. 

Termochemické systémy pro akumulaci a přeměnu tepla lze použít pro dlouhodobé bezeztrátové skladování tepla nebo k zajištění chladu z tepla. Termochemické systémy skladování tepla zkoumané ve Fraunhoferově institutu ICT jsou založeny na fyzisorpci,“ naznačil směr přednášky Teicht.

Bedřich Smetana z Katedry chemie a fyzikálně chemických procesů FMT svůj odborný zájem soustředí zejména na studium termofyzikálního, termodynamického a kinetického chování širokého spektra materiálů v pevné a kapalné fázi (v tavenině) v širokém teplotním rozmezí od minus 180 až do 2000 stupňů Celsia. Na termofyzikální a termodynamické studium materiálů zacílí i své vystoupení na semináři FIP Academy.

Mezi studované vlastnosti patří například teploty a tepla fázových transformací, tepelné kapacity, povrchové vlastnosti tavenin, viskozita a další. Studované vlastnosti a znalost termofyzikálního chování jsou klíčovou základnou fundamentálního pochopení vztahů mezi chemickým, fázovým složením, strukturou a výslednými vlastnostmi materiálů. Získané znalosti jsou také klíčové pro řadu technologických aplikací,” uvedl Smetana.

Seminář vedený v angličtině se uskuteční prostřednictvím MS Teams. Zájemci se mohou registrovat zde.

FIP Academy je jednou z aktivit Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB – Technical University of Ostrava.Cílem je umožnit zájemcům seznámit se s výzkumem v institucích, které jsou součástí platformy, a hledat možnosti pro budoucí vědecké spolupráce.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Ilustrační foto. Zdroj: Christian Teicht

Vloženo: 21. 4. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět