Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 8. 2023!

"Spolupráce se zahraničními univerzitami nám pomáhá rozvíjet obory na naší fakultě," říká Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. z FEI VŠB-TUO

"Spolupráce se zahraničními univerzitami nám pomáhá rozvíjet obory na naší fakultě," říká Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. z FEI VŠB-TUO
Do jakých zemí Martin Černý vycestoval a implementoval nějakou výukovou metodu do své výuky? Odpověděl v rozhovoru.

Co pro Vás znamená program Erasmus?

Pamatuji si na svoje první rozhodnutí využít programu Erasmus a vyjet jako student na stáž
do výzkumné laboratoře do Francie, konkrétně do Grenoble. Toto rozhodnutí mi změnilo život
a zásadně ovlivnilo moji budoucí kariéru. Od té doby na program Erasmus nedám dopustit.
Díky Erasmu jsem učil ve Francii, Itálii, Španělsku, Řecku, Litvě a nyní v Nizozemí. Navázal
jsem nová profesní i osobní přátelství. Mimo jiné mám v našem týmu na starosti spolupráci
s některými partnerskými univerzitami, tudíž mám možnost poté zprostředkovávat svoje
zkušenosti i našim studentům. Mohu je tak podpořit v jejich rozhodnutí vyjet do zahraničí.

Implementoval jste nějakou výukovou metodu, se kterou jste se seznámil na zahraniční vysoké škole, do své výuky?

Velkou zkušeností v oblasti výuky byl intenzivní kurz asistivních technologií, který jsem v rámci programu Erasmus absolvoval na univerzitě v Jyväskyle ve Finsku. To byla ryzí, projektově orientovaná výuka v mezinárodních interdisciplinárních týmech, která se mi velmi zalíbila. Některé její prvky se snažím implementovat i v mých předmětech. Byla to také jedna z velkých inspirací ke tvorbě našeho nového studijního programu Biomedicínské asistivní technologie.

Jaké rozdíly vnímáte mezi českými a zahraničními studenty?

U zahraničních studentů mě zaujala jejich otevřenost a nebojácnost zeptat se. Samozřejmě je to i otázkou národnostních a místních zvyků. Rád učím v Itálii, na univerzitě Roma Tre, jejich studenti jsou opravdu otevření a nadšení z prakticky orientované výuky. U přijíždějících zahraničních studentů je možné dobře poznat rozdíly ve skladbě jejich studijních programů a jejich dovednostech, přestože se setkávám převážně se studenty oborů biomedicínského inženýrství. Tyto poznatky jsme poté s kolegy promítli do nedávných reakreditací našich biomedicínských studijních programů, tak abychom je přiblížili současným trendům a dokázali přilákat více zahraničních studentů k nám do Ostravy.

Co byste vzkázal svým kolegům, kteří s výjezdem do zahraničí stále otálejí?

Určitě využijte příležitosti, neváhejte a vyjeďte.Stojí to za to! 


Text: Mgr. Barbora Hoppová

Vloženo: 2. 6. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět