Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Univerzitní muzeum se rozšířilo o další díla

Univerzitní muzeum se rozšířilo o další díla
Tapisérie Průmyslová krajina od J. T. Strýčka a série obrazů malíře, grafika a pedagoga Vladislava Oslizloka v nedávné době získala VŠB-TUO do své sbírky uměleckých děl. Zatímco tapisérii zapůjčilo univerzitě město Orlová, paní Eva Oslizloková obrazy po svém manželovi univerzitě darovala, za což jí děkujeme!

Ke slavnostnímu odhalení tapisérie Průmyslová krajina došlo v loňském roce. Ceremoniálu se účastnil autor díla a zároveň ředitel gobelínky ve Valašském Meziříčí, výtvarník Jan Timotheus Strýček, starosta města Orlová Mgr. Miroslav Chlubna a za univerzitu rektor prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

Velmi působivé, abstraktní umělecké dílo s motivy hutnictví, hornictví a geologie, které znázorňuje propojení průmyslu a krajiny, nově zdobí Zasedací místnost rektora D 206. Původně tato tapiserie vznikla v roce 1982 pro orlovskou obřadní síň. Na konci března pak v té samé místnosti, kterou zdobí toto zapůjčené dílo, došlo k předání dalších významných uměleckých děl, která rozšíří sbírku univerzitního muzea. Paní Eva Oslizloková se rozhodla darovat obrazy po svém manželovi, malíři, grafikovi a pedagogovi, kterým byl karvinský rodák Vladislav Oslizlok. Dvanáct obrazů, které budou nově zdobit prostory Hornicko-geologické fakulty i rektorát VŠB-TUO, mají převážně hornickou tématiku.

Jedná se o kresby tvořeny pastelem na papíře, pastózní malby a malby olejem. Předání obrazů
proběhlo 25. března 2022 za přítomnosti paní Evy Oslizlokové, prorektora pro kvalitu a investiční
výstavbu doc. Ing. et Ing. Františka Kudy, CSc., doc. Ing. arch. Evy Špačkové, Ph.D., vedoucího
útvaru investic a majetku Pavla Podveského, univerzitního grafika Ing. Argira Ziovského a Ing. Šárky Žídkové. Po podpisu darovací smlouvy skupina diskutovala o životě a dílech tohoto karvinského malíře.


Text: Bc. Lukáš Janečka, Vztahy s veřejností

Foto: Tomáš Sláma, AVS

Vloženo: 16. 6. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět