Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Opolská univerzita a VŠB-TUO hledaly možnosti vědecké spolupráce

Opolská univerzita a VŠB-TUO hledaly možnosti vědecké spolupráce
Rozšíření vzájemné spolupráce, například v rámci společných výzkumných projektů nebo publikací, bylo ústředním tématem návštěvy zástupců Fraunhofer Design Center for Advanced Light Technologies (FPC AlighT) při Technické univerzitě v Opole na VŠB-TUO, která se uskutečnila 19. dubna. Polští hosté mimo jiné zavítali i do laboratoří Institutu environmentálních technologií, jedné ze součástí CEET, a Fakulty materiálově- technologické.

Jak vyplynulo z jednání, spolupráce na některých pracovištích obou univerzit již funguje. Například Fakulta elektrotechniky a informatiky dlouhodobě spolupracuje s polskými kolegy na publikační i projektové činnosti a v současnosti mají podaný společný mezinárodní projekt Digital Europe Programme.

Máme již povědomí o svých výzkumných aktivitách, ale myslíme si, že průnikových témat existuje mnohem více, a rádi bychom tuto vědecko-výzkumnou síť rozšířili. Na návrh pana rektora chceme prostřednictvím některého z online nástrojů vytvořit jakousi mapu vědních disciplín, která by oběma univerzitám pomohla najít vhodného partnera pro kooperaci,“ uvedla prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová, která na setkání vedení VŠB-TUO zastupovala.

Jednou z konkrétních možností spolupráce by mohl být připravovaný projekt New Generation Method Of Developing Bionic Structures For Lightweight Materials In The Automotive Industry, který na setkání za účasti zástupců Fakulty materiálově-technologické, Fakulty elektrotechniky a informatiky či Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO představil doktorand a vedoucí laboratoře vědecko-technického parku v Opole Bartosz Mazurek. Anna Król, ředitelka FPC AlighT, následně prezentovala výzkumné aktivity tohoto projektového centra, jež spojuje potenciál tří národně a mezinárodně uznávaných výzkumných pracovišť - Technické univerzity v Opole, tamního Vědeckotechnického parku a Fraunhoferova institutu IWU. „Zkušenosti a znalosti vědeckých týmů a laboratorních zařízení umožňují realizovat komplexní a inovativní otázky spojené s vývojem výrobních procesů, konstrukčních koncepcí a výpočetních strategií, zejména v oblasti lehkých materiálů. Zabýváme se především výrobními technologiemi, které účinně využívají zdroje, hybridními technologiemi a zařízeními, energeticky účinnými montážními a spojovacími procesy v sériové výrobě, kompozity s integrovanými funkcemi e-mobility, ale také modelováním a simulacemi,“ objasnila Król.

V závěrečné prezentaci Małgorzata Wzorek, vedoucí oboru environmentálního inženýrství a energetiky, přiblížila výzkumná témata z oblasti environmentálního inženýrství, jako je například stárnutí materiálů a výrobků v různých podmínkách, vlivy inovativních materiálů na životní prostředí, procesy čištění komunálních a průmyslových odpadních vod, úprava pitné a průmyslové vody, problematika „blackoutu” v čistírnách odpadních vod, chov řas a možnost využití získané biomasy jako suroviny pro výrobu biopaliv, využití bioodpadu, biomasy v procesech spalování, pyrolýzy a zplyňování a další.

Návštěvu zakončila exkurze v Institutu environmentálních technologií a prohlídka laboratoří Fakulty materiálově-technologické.  „Věříme, že výsledkem těchto plodných jednání bude navázání vzájemné, úzké spolupráce v mnoha oblastech, ať už v rámci univerzit či Fraunhoferových inovačních platforem,“ zhodnotila setkání Kukutschová.

Text: Martina Šaradínová, PR specialistka pro VaV
Foto: Josef Polák, Audiovizuální služby

Vloženo: 26. 4. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět