Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 4. 2024!

ITVS VŠB-TUO slaví 70 let, výročí oslavil na Sportovním dni

ITVS VŠB-TUO slaví 70 let, výročí oslavil na Sportovním dni
Institut tělesné výchovy a sportu (ITVS) slaví! Od jeho založení uplynulo již 70 let. Oslavy probíhaly v rámci Sportovního dne, který se konal po pauze způsobené pandemií. Nejen o historii institutu jsme si povídali s jeho vedoucí doc. RNDr. Irenou Durdovou, Ph.D.

V almanachu ITVS jsem se dočetla, že výuka tělesné výchovy probíhala v jedné tělocvičně. Jaké má ITVS vybavení dnes?

V současné době disponuje VŠB-TUO takovým množstvím tělocvičen, hřišť a kurtů, že již není třeba pronajímat další. Sportovní areál v Porubě tvoří víceúčelová sportovní hala se třemi tenisovými a osmi badmintonovými kurty, sportovní hala s tělocvičnou pro basketbal, florbal a volejbal. Zde je také sídlo ITVS s veškerým zázemím pro jeho vyučující. V tzv. „staré menze“ máme dva sály pro aerobní a silové fitness. Venkovní sportoviště tvoří fotbalové hřiště s umělou trávou, čtyři antukové tenisové kurty včetně cvičné tenisové stěny a dvě asfaltová hřiště pro míčové hry.

Je sportovní areál VŠB-TUO oproti jiným českým univerzitám dobře vybavený?

Sportovní vybavení VŠB-TUO je srovnatelné s ostatními univerzitami ČR. Chtěla bych vyzvednout fakt, že vzdálenější fakulty, EKF, FAST a FBI, mají možnost navíc využívat nabídky ITVS ve vlastní tělocvičně, pro Ekonomickou fakultu je k dispozici tělocvična ve Slezské Ostravě.

Dříve bylo nutné, aby studenti byli v dobré fyzické kondici, proto měli povinnou tělesnou výchovu do 22 let, tzn. v prvních třech ročnících na vysoké škole. Výuka v 1. ročníku byla zaměřena na sportovní gymnastiku, atletiku a míčové hry. V 2. ročníku se pak studenti věnovali judu a plavání, ve třetím si vybírali sami z nabízených možností. Chybí dnes taková výuka tělesné výchovy vysokoškolákům?

V začátcích fungování kateder tělesné výchovy na vysokých školách ČR byla opravdu tělesná výchova povinným předmětem pro první tři ročníky studia. Nabídka sportů byla pevně daná a účast v ní povinná. Vlastní, byť omezený výběr, měli studenti až ve třetím ročníku. Povinná TV ve více ročnících určitě studentům nechybí. A určitě se najdou jedinci, kteří by rádi měli TV volitelnou i v 1. ročníku. My (ITVS) razíme myšlenku, že v 1. ročníku studentům v rámci povinné TV ukážeme a nabídneme široké možnosti sportování na VŠB-TUO a oni sami se pak rozhodnou, v čem chtějí dále pokračovat, a který sport si vybrat v rámci volitelné TV ve vyšších ročnících studia.

O jaké sporty a cvičení dnes mají studenti největší zájem?

Nabídka sportů v rámci výuky TV je pestrá. Student si může volit v rámci svého rozvrhu nejen konkrétní hodinu a tělocvičnu, ale prakticky i vyučujícího. V současnosti nabízíme tyto sporty – aerobik, badminton, basketbal, jógu, fotbal, futsal, funkční trénink, frisbee, horolezení na umělé stěně, kondiční kulturistiku, stolní tenis, tenis, volejbal, veslování. Pro studenty zdravotně oslabené nabízíme zdravotní tělesnou výchovu. Studenti si vybírají z široké nabídky sportů. Pokud bych měla vybrat jeden nejnavštěvovanější sport, tak je to kondiční kulturistika v našem školním, velmi slušně vybaveném fitness centru.

Jaká je spolupráce ITVS s fakultami VŠB-TUO?

Všechny paní děkanky i páni děkani podporují sport na VŠB-TUO, podporují také myšlenku povinné TV pro studenty prvních ročníků. Pokud je třeba něco vyřešit, doplnit, vzájemně se informovat, nikdy není problém. Nejrozvinutější vztahy jsou s Ekonomickou fakultou, kde garantujeme několik předmětů specializace Sportovní management.

Co studenty na Ekonomické fakultě konkrétně učíte?

Konkrétně se jedná o teoretické předměty Sportovní management a marketing, Sportovní trénink, Profesní etika a etika sportu, Sociologie a filozofie tělesné kultury a vedeme praktická cvičení ve vybraných sportech.

 Jaké další aktivity ITVS zajišťuje?

Mezi pravidelné každoroční aktivity Institutu tělesné výchovy a sportu patří pořádání Sportovního dne VŠB-TUO pro studenty i zaměstnance školy, organizace charitativního běhu Technika Run pro studenty a zaměstnance VŠB-TUO, děti z Univerzitní mateřské školy a širokou veřejnost. ITVS se podílí na propagační akci Art and Science, účastní se Dnů otevřených dveří VŠB-TUO. ITVS se organizačně podílí na vyhlášení deseti nejlepších sportovců školy rektorem VŠB-TUO, vyhlášení již tradičně probíhá na slavnostním zasedání Vědecké rady VŠB-TUO u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii. ITVS také propaguje tělesnou výchovu a sport na VŠB-TUO v regionálním tisku, ve školním časopise Akademik a na všech sportovních soutěžích, kterých se studenti-sportovci účastní. V prostorách tělocvičen VŠB-TUO jsou vedeny dvě hodiny tělesné výchovy týdně pro děti Univerzitní mateřské školy VŠB-TUO, ITVS pořádá a organizuje pro děti zaměstnanců sportovní příměstské tábory.

 

 

 

 

Nabízíte i jiné aktivity?

Vedle výuky TV nabízí ITVS pro studenty a zaměstnance bloky cvičení v aerobním sále a v posilovně v odpoledních a večerních hodinách. Ve zkouškovém období nabízí ITVS studentům a zaměstnancům školy pohybové aktivity a sportovní vyžití v různých sportech v dopoledních hodinách. Asistenti ITVS v odpoledních a večerních hodinách působí také jako trenéři sportovních oddílů Vysokoškolského sportovního klubu VŠB-TU Ostrava.

Pedagogové ITVS sestavují výběr studentů – sportovců VŠB-TUO a vedou jejich přípravu pro účast na veškerých akademických sportovních akcích. ITVS se účastní se svými studenty Univerzitních sportovních lig ČR a Českých akademických her, případně také evropských akademických soutěží.

Celý svět zastihla pandemie covid-19. Jak ovlivnila ITVS?

Pandemie covid-19 zaskočila snad všechny. Podepsala se na fungování sportu u nás i ve světě. Pedagogové ITVS, kteří vedou přednášky v předmětech specializace Sportovní management, přešli z prezenční na distanční výuku. Praktická cvičení a výuka TV nesměla probíhat. Kolegové začali natáčet a zveřejňovat na sociálních sítích krátká návodná tréninková videa. Všichni pedagogové ITVS vedli on-line bakalářské práce studentů Sportovního managementu. U státních závěrečných zkoušek byly všechny práce obhájeny.

V roce 2021 se rozjely Univerzitní ligy. V jakých sportech má VŠB-TUO zastoupení a jak se jí na poli UL daří?

Univerzitní ligy se rozjely na mnoha univerzitách. VŠB-TUO se přihlásila do ligy futsalové, fotbalové, florbalové a volejbalové. Velkou zkušenost v tomto směru má hokej. Chtěla bych vyzvednout také reprezentaci školy, kterou každé sportovní utkání s sebou nese. Jsou to určitě všechny ligy, hokejové derby mezi ostravskými univerzitami, ale také každoroční účast sportovců VŠB-TUO na Českých akademických hrách. V tomto roce se dokonce zúčastníme Evropských univerzitních her v polské Lodźi, kde nás budou reprezentovat tři stolní tenisté, beachvolejbalistka a dva judisté.

Jaké aktivity chystáte na letní prázdniny 2022?

Ve zkouškovém období letního semestru 2021/2022 plánujeme zorganizovat pro studenty všech ročníků, doktorandy i zaměstnance školy letní sportovní kurz zaměřený na cykloturistiku s plánovanou návštěvou zámků v Hradci nad Moravicí a Kravařích, sanatorií v Klimkovicích, chystáme turistický výšlap na Lysou horu. Účastníci kurzu si mohou rovněž vyzkoušet jízdu na paddleboardech na Vrbickém jezeře. Pro děti a vnoučata zaměstnanců připravujeme již tradičně v červenci sportovní příměstský tábor.

ITVS letos slaví 70 let. Kde Institut tělesné výchovy a sportu vidíte za 30 let, když oslaví stovku?

Sedmdesátiletá úspěšná cesta rozvoje vysokoškolské tělovýchovy a sportu na VŠB-TUO je za námi. ITVS čekají nové úkoly, výzvy i křižovatky. Přeji Institutu tělesné výchovy a sportu, aby ho na cestě k 100. kulatinám doprovázeli pro sport zapálení studenti i zaměstnanci, nadšení pedagogové – tělocvikáři, a aby se stejně jako dosud mohl spoléhat na podporu vedení VŠB-TUO.

Vloženo: 27. 4. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět