Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 4. 2024!

Umělecké slévárenství slaví čtvrtstoletí

Umělecké slévárenství slaví čtvrtstoletí
Umělecké slévárenství, unikátní obor Fakulty materiálově-technologické, letos slaví krásných 25 let, a to už je pořádný důvod k oslavě, proto fakulta připravila výstavu celoplošných fotografií uměleckých odlitků, závěrečných prací absolventů tohoto studijního programu.

K vidění byla do 30. dubna v galerii FEIKA (na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO). Při této příležitosti jsme si o oboru popovídali s jeho garantem, doc. Ing. Petrem Lichým, Ph.D.

Proč obor umělecké slévárenství před 25 lety vznikl? Na co jeho vznik reagoval?

Nápad o možnosti založení studijního oboru (dle dnešní terminologie už programu) Umělecké slévárenství přišel už někdy před 30 lety. Jednou z hlavních motivací byla určitě skutečnost, že nikde jinde v České ani Slovenské republice podobné studium nebylo nabízeno.

Řekl jste, že v České republice a na Slovensku obor neměl, a asi ani nemá, obdoby. Jak jsou na tom s podobnými obory ve světě?

Právě vidina jedinečnosti byla jednou z motivací k založení tohoto studijního oboru. Byl unikátní v době svého vzniku a těch uplynulých 25 let na této skutečnosti nic nezměnilo. V současné době neexistuje u nás v republice žádná univerzita, která by podobné studium v tomto rozsahu nabízela. Obdobné zprávy máme i od slovenských a polských kolegů. Spolupracujeme nyní s norskou střední školou Odda Vidaregåande Skule, která nás oslovila, jelikož v rámci Evropy nenašla další obdobně zaměřené pracoviště, jako jsme my.

Vraťme se zpátky k založení oboru. Má umělecké slévárenství svého duchovního otce, který se nejvíce zapříčinil na jeho vzniku?

Těch otců je ve skutečnosti hned několik. Prvním člověkem, který si s myšlenkou založení oboru umělecké slévárenství zahrával, byl prof.  František Havlíček. V dobu, kdy tuto myšlenku začal více rozvíjet, však končil na pozici vedoucího Katedry slévárenství. Na jeho místo však nastoupil doc. Rudolf Kořený, se kterým pak společně myšlenku uvedli ve skutečnost, a nový studijní obor byl na světě. Velkou zásluhu na tom měl i tehdejší děkan Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství (dřívější název Fakulty materiálově-technologické) prof. Petr Jelínek. Právě on měl definitivní slovo v tomto možná riskantním kroku – přece jen v tu dobu nikdo netušil, jak se umělecky zaměřený studijní obor na technické univerzitě ujme. Všichni tři jmenovaní pánové byli ve své době velikány svého oboru,  slévárenství. A i přesto, že někteří z nich již mezi námi nemohou být, velikány oboru zůstávají. Zřejmě právě jejich společné nadšení touto vědou, na kterou lze ovšem nahlížet i jako na krásné tradiční řemeslo, stálo za úspěchem, ze kterého už 25 let čerpáme.

Z jakých středních škol k vám nejčastěji přicházejí studenti?

Studium uměleckého slévárenství bylo hlavně zpočátku koncipováno zejména pro absolventy uměleckých středních škol – ve velké míře u nás studovali např. umělečtí kováři, kteří si studiem slévárenství jaksi rozšiřovali své znalosti práce s kovem. Postupem času ale lákalo studium u nás stále širší skupinu žáků. Obecně si ale troufám tvrdit, že studium uměleckého slévárenství se hodí pro lidi, kteří chtějí tvořit a nebojí se pracovat rukama. Máme u nás takové motto, že studium Uměleckého slévárenství je atraktivní cestou k technickému vzdělání.

Co všechno se v rámci oboru studenti naučí?

Ve studijním plánu se u uměleckých slévačů vyskytují předměty jako Dějiny výtvarného umění, Kresba či Modelování. Ty jsou časově náročné a mohou být do plánů začleněny jen „na úkor“ některých dalších předmětů. Studenti Uměleckého slévárenství tak mají třeba zkrácenou výuku matematiky nebo chemie. Mohlo by se tedy zdát, že jsou naši studenti o něco ochuzeni. Dlouholetá praxe nám však dokazuje, že umělečtí slévači jsou díky širokému základu praktické výuky, zejména v odborných technologických předmětech, skvěle připraveni pro praxi i případné další studium. Naučí se vše potřebné – od základů slévárenské technologie, přes materiály, se kterými se v této oblasti mohou setkat, až po možnosti finálních úprav odlitků.

 

Umělecké slévárenství slaví čtvrtstoletí. Kolik jste od roku 1997 vychovali absolventů?

Během čtvrtstoletí absolvovalo studijní obor Umělecké slévárenství celkem 131 studentů: 131 jedinečných osobností, které po sobě zanechaly odkaz v podobě své závěrečné práce a nesmazatelnou stopu ve vzpomínkách spolužáků či pedagogů. Za čtvrt roku k nim přibude dalších 7 absolventů a v řadě pak čeká 8 studentů současného druhého ročníku. Našich 10 prváků se pak bláhově domnívá, že absolutorium je ještě v nedohlednu. Všichni ale víme, jak to letí.

Kde vaši absolventi najdou uplatnění?

Máme absolventy, kteří mají svou vlastní dílnu, slévárnu, zkrátka podnikají v oboru, který vystudovali a věnují se naplno řemeslu a umělecké činnosti. Většina absolventů ale po bakalářském studiu nastupuje na studium navazující magisterské, kde se věnuje už čistě technologickému zaměření v rámci slévárenství. Tito absolventi pak nastupují do sléváren na pozice technologů ad. V rámci slévárenství je paleta uplatnění dost pestrá, máme absolventy, kteří pracují se simulačními softwary, v oblasti designu trvalých forem, v sekci formovacích materiálů nebo se zaměřují na zpracování tekuté fáze.

Jak vás napadlo oslavit čtvrtstoletí uměleckého slévárenství právě výstavou?

Popravdě jsme výstavu plánovali už v roce 2020, a to v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v Praze. Pro tuto příležitost jsme vytvořili docela unikátní formát výstavy, kdy jsme se rozhodli nafotit vybrané umělecké odlitky a tyto fotografie následně graficky zpracovat do podoby obrazů. Vzhledem ke komplikacím ohledně pandemie Covid-19 jsme ale byli nuceni tuto akci zrušit a obrazy „schovat do šuplíku“, kde čekaly na svou další příležitost. V akademickém roce 2021/2022 slavíme významné výročí 25 let od prvního absolventa našeho studijního oboru. Řekli jsme si s kolegy, že takové výročí už stojí za nějakou tu oslavu. Poprosili jsme tedy paní děkanku FMT prof. Kamilu Janovskou, zda by nepodpořila nápad výstavy uměleckých odlitků v prostorách univerzity. Jsme velice rádi, že se jí náš nápad líbil a že tuto akci podpořila zaštítěním oficiální vernisáže.

 

Jaké kousky na výstavě mohli návštěvníci vidět?

Vzhledem k prostorovým kapacitám je na výstavě k vidění 22 vybraných obrazů s pracemi našich absolventů. Je tedy zřejmé, že se jedná jen o výběr z děl. Rád bych upozornil, že jsme nevybírali ty nejzdařilejší, spíše možná, s ohledem na formát výstavy, ty nejvíce fotogenické práce. Věřím, že návštěvníci i v této malé ukázce spatří krásu a rozmanitost uměleckého slévárenství.

Jaké máte plány do budoucna?

Budeme i nadále dělat vše pro to, abychom měli dostatek studentů, bez nich se totiž neobejdeme. A hlavně se budeme i nadále snažit, aby studium u nás naše studenty bavilo a podněcovalo. Za těch pětadvacet let se toho hodně změnilo a sami jsme se mnohému naučili. Jedno však zůstává, a to je láska k řemeslu, kterou se po vzoru našich učitelů snažíme i my předávat dál studentům. A věřím, že tak to i zůstane.

 

 

Text: Ing. Barbora Urbanovská, Vztahy s veřejností

Foto: Ing. Jiří Rygel, @darkwolfoto

Vloženo: 27. 6. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět